Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „State social security system and the special budget for state social security benefits in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autors: Natālija Starikova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc.prof. L. Ādamsone Bakalaura darba temats: Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā Bakalaura darba apjoms: 76 lpp., 5 tab., 17 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darbā veidošanā izmantoti Latvijas un ārvalstu zinātnieku autoru darbi, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, statistikas dati un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Dotajā darba tiek pētītas Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta darbības pilnveidošanas iespējas. Tika noskaidroti budžeta ieņēmumu un izdevumu veidošanas ietekmējošie faktori. Kā arī tika formulēti priekšlikumi atklātas problēmas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Starikova N. Valsts sociālās apdrošināšanas sistēma un speciālā budžeta sociālie apdrošināšanas pabalsti Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ādamsone L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 76 lpp.
Atslēgas vārdi Valsts socialas apdrosinasanas sistema un speciala budzeta socialie apdrosinasanas pabalsti Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā State social security system and the special budget for state social security benefits in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2013 11:09:03