Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā Problems and solutions in energy efficiency project implementation in Vidzeme municipalities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
Recenzents Dr.oec., Zin. pētniece S.Fjodorova
Anotācija Maģistra darba autore ir Elīna Ignaškova, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studente. Maģistra darba tēma ir Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās. Maģistra darba mērķis ir izvērtējot energoefektīvu renovācijas projektu ieviešanas līdzšinējo pieredzi Vidzemes pašvaldībās un noskaidrojot ieviešanas problēmas, piedāvāt optimālus risinājumus. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izpētīti un analizēti pašvaldībām pieejamie finanšu instrumenti energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanai. Darba izstrādē tika izvērtēta pieejamo finanšu instrumentu apgūšana Vidzemes pašvaldībās. Tā rezultātā darba autore identificēja biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanas procesā. Darba gaitā tika analizētas problēmas energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanā un iesaistīto pušu pienākumi. Identificētajām problēmām darba autore piedāvā priekšlikumus, kuru kompleksa pielietošana sniegtu efektīvu finanšu instrumentu apguvi un ilgtspējīgu rezultātu. Analītiskajā daļā autore analizē energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas iespējas, tai skaitā, izpētot finanšu instrumentu apguvi Vidzemes pašvaldībās un problēmas, ar kurām saskaras projektu īstenotāji. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrotas energoefektivitātes projektos iesaistīto pušu loma un funkcijas, kuras nosaka normatīvie akti, kā arī salīdzināti pašvaldībām visaktīvāk izmantoto finanšu instrumentu nosacījumi. Praktiskajā daļā autore identificēto problēmu risināšanai piedāvā izstrādātos priekšlikumus un izstrādā projektu īstenošanas modeli daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektiem un pašvaldību energoefektivitātes projektiem. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā ir 88 lapaspuses, 1 pielikums, 12 attēli, 6 tabulas, izmantoti, 42 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Atslēgas vārdi Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Atslēgas vārdi angļu valodā Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 14:32:34