Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstība
Nosaukums angļu valodā Development of Urban Architectural Planning Structure
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. J. Briņķis
Recenzents Prakt.doc. P. Mizarājs
Anotācija Darba autors: Santa Freimane Darba tēma: Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstības aspekti Darba veids: bakalaura darbs Studiju programma: Bakalaura akadēmiskā studiju programma "Ahitektūra" Darba zinātniskais vadītājs: Dr. arch. Jānis Briņķis Darba apjoms: 60.lpp, 16 bibliogrāfiskie nosaukumi, 73 interneta resursi un 1 pielikums. Atslēgas vārdi: pilsētas plānojuma struktūra, pilsētas plānojuma attīstības aspekti, mūsdienu pilsētplānošanas tendences Petījuma mērķis: izpētīt pilsētas arhitektoniskā plānojuma attīstības aspektus, tos analizējot balstoties uz teorētisko bāzi un paralēli aplūkojot piemērus no pasaules prakses. Darba saturā ir analizēta informācija, kas saistīta ar tēmu un tā ir apkopota 3 galvenajās daļās: 1. Pilsētas arhitektoniskā plānojuma struktūras attīstība 2. Arhitektoniskā plānojuma struktūra un tās veidošanas aspekti 3. Pilsētas plānojuma struktūras prognozējamās attīstības tendences Pētījuma metodes: analītiskā metode, ietverot tajā gan literatūras avotu izpēti un datu sistematizēšanu, gan arī grafiskā materiāla apkopošanu. Darba rezultāti: apkopotā informācija daudzpusīgi atspoguļo pilsētas arhitektoniskā plānojuma attīstības aspektus. Darba izmantojamība: pētījums ļaus orientēties mūsdienu pilsētas plānojuma attīstības procesos, iepazīties ar pasaules piemēriem, ļaus prognozēt tālāko pilsētbūvniecības virzību, kā arī var tikt izmantots par pamatu tālākiem pētījumiem.
Atslēgas vārdi pilsētas struktūra, pilsētas plānojuma attīstības aspekti, mūsdienu pilsētplānošanas tendences
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban Planning Structure, Development of Urban Planning Aspects, modern urban trends
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 10:41:47