Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Klientu attiecību pārvaldības sistēmas ieviešanas procesu pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Customer Relationships Management System’s Implementation Processes
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Andrejs Romanovs
Anotācija Mūsdienās aktuāla ir klientu attiecību pārvaldības sistēmu ieviešana uzņēmumos un organizācijās ar mērķi ilgtermiņā nodrošināt klientu lojalitāti, ietaupīt izmaksas un palielināt ienākumus, automatizējot un sakārtojot pārdošanas, mārketinga un klientu apkalpošanas procesus. Taču, lai CRM sistēma nestu cerētos augļus uzņēmējdarbībā, nepieciešams veiksmīgi realizēt šīs sistēmas ieviešanas projektu. Ieviešanas statistika rāda, ka liela daļa no CRM sistēmu ieviešanas projektiem beigās izrādās ne tik veiksmīgi vai neveiksmīgi. Maģistra darba mērķis ir izprast un plānveidīgi atspoguļot klientu attiecību pārvaldības sistēmas ieviešanas procesus, kā arī izvirzīt to pilnveidošanas priekšlikumus. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, tika izanalizēti esošie pētījumi, veikta IT sfērā strādājošu profesionāļu aptauja un apzināti galvenie neveiksmīgu CRM sistēmu ieviešanas projektu procesu problēmapgabali. Balstoties uz teorētisko pamatojumu un personisko pieredzi prakses un darba vietā starptautiskā informācijas tehnoloģiju grupā DPA (Datorprogrammu apgādā), tika izdarīti secinājumi, kā arī izvirzīti priekšlikumi klientu attiecību pārvaldības sistēmu ieviešanas procesu pilnveidošanai. Maģistra darba projekta daļā aprakstīts Microsoft Dynamics CRM 2011 sistēmas starpnacionāls iekšējais ieviešanas projekts DPA uzņēmumos Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Gruzijā un Ukrainā. Šī projekta ietvaros veiksmīgi praksē tika pielietoti arī maģistra darba teorētiskajā daļā izvirzītie priekšlikumi CRM sistēmas ieviešanas procesu pilnveidošanai. Darba apjoms 136 lappuses, 12 tabulas, 28 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi CRM, klientu attiecību pārvaldības sistēmas ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā CRM, customer relationship management system
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 17:47:05