Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a trading company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta autore: Ludmila Zabeļina. Diplomprojekta vaditāja: Irina Voronova Dr. oec. Diplomprojekta tēma: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 64 lapām datorsalikumā. Diplomprojekta struktūru veido: analitiskā, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļas, darba un dabas aizsardzibas daļa un grafiskās daļa. Darbā ietvērti 29 atteli, 28 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 25 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, lekciju pieraksti, interneta avoti, uzņēmuma iekšējie materiāli. Diplomprojekta analitiskajā daļā veikta pētāmā uzņēmuma analīze un izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā sniegti tris šis problēmas apraksts un to risinājumi. Tehnoloģiskajā daļā raksturota mājas lapas veidošanas lapa un neto apgrozījuma prognozēšanas iespēja. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturoti darba riski, ar kuriem sastopas uzņēmuma darbinieki, novērtēta to risku pakāpe, kā arī dabas aizsardība. Grafiskajā daļā tiek attēlotas katras daļas grafiki, kurus izstrādāja darba autore. Diplomprojekta galvenie rezultāti: saskaņā ar veikto analīzi bija konstatēts, ka uzņēmumam nepietiek atpazīstamības. Tāpēc bija izvirzīti trīs tās problēmas novēršanas pasākumi.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business performance of a trading company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 10:11:56