Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Personnel management methods in construction companies, problems and solutions
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Sanda Geipele
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba temats ir Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi . Maģistra darba apjoms ir 106 lapas puses, tajā iekļautas 14 tabulas, 18 attēli. Darba izstrādē izmantoti 74 avoti. Darbs sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā daļa. Analītiskajā daļā raksturota Latvijas būvniecības nozares attīstība. Daļas ietvaros Izpētīti un apkopoti darba vides riska faktori būvuzņēmumos, Izpētītas un apkopotas personāla vadības īpatnības un problēmas būvniecības nozarē, kā arī Salīdzinātas Latvijas un ārvalstu būvuzņēmumu personāla vadības metodes. Teorētiskajā daļā sniegts personāla vadības metožu teorētiskais raksturojums. Raksturota personāla vadības politikas un stratēģijas būtība un nozīme būvuzņēmumu darbībā. Sniegts personāla plānošanas, atlases un adaptācijas teorētiskais raksturojums., kā arī Raksturotas personāla novērtēšanas metodes. Daļas ietvaros Raksturota personāla motivēšanas un personāla attīstības un apmācību būtība un nozīme. Praktiskajā daļā sniegts būvuzņēmuma darbības raksturojums. Raksturoti darba aizsardzības sistēma un pasākumi būvuzņēmumā Veikta būvuzņēmuma personāla vadības metožu analīze, kā ar Izstrādāti būvuzņēmuma personāla vadības metožu pilnveidošanas pasākumi. Izstrādāti būvuzņēmuma personāla novērtēšanas sistēma un personāla motivēšanas pasākumi. Darba nobeigumā, vadoties no praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi būvuzņēmumā personāla vadības metožu pilnveidei.
Atslēgas vārdi Maģistra darba temats ir Personāla vadības metodes būvuzņēmumos, problēmas un risinājumi .
Atslēgas vārdi angļu valodā Master work theme is ,,Personnel management methods in construction companies problems and solutions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2014 13:26:16