Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošinājums Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring the competitiveness of service companies in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. I.Voronova
Recenzents Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Pakalpojuma sniegšanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošinājums Latvijā. Maģistra darba mērķi ir izanalizēt telekomunikācijas nozares situāciju un attīstības tendences Latvijā, izpētīt konkurētspējas būtību un noteikt konkurētspējas ietekmējošus faktorus, izdarīt secinājumus par uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējām, un, sekojoši, izstrādāt mobilo sakaru operatoru klientu lojalitātes veidojošo rādītāju modeli un klientu apkalpošanas shēmu priekš SIA Bite Latvija. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka Klientu ilggadēja lojalitāte nodrošina pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas kāpumu un stabilitāti, un tas radītājus var aprakstīt modeļa veida. Izvirzītas hipotēzes un mērķu sasniegšanai tika noteikti šādi uzdevumi: izpētīt pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu un telekomunikācijas nozares attīstības tendences; apkopot un aprakstīt teorētisko informāciju par konkurētspēju; noteikt pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas ietekmējošus faktorus; izstrādāt klientu lojalitātes veidojošo rādītāju modeli; noteikt galvenos baušļus kas ietekmē uz klienta izvēli; izpētīt uzņēmuma klientu lojalitātes veidojošus rādītājus, izmantojot anketēšanu; izstrādāt klientu apkalpošanas shēmu; darba beigās izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus. Maģistra darbā tika izstrādātas sekojošas novitātes: Mobilo sakaru operatoru klientu lojalitāti veidojošo radītāju modelis; Faktoru klasifikācija, kas ietekme uz klienta izvēli. Maģistra darbs sastāv no trim daļām- analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Maģistra darba kopējais apjoms ir 82 lpp datorsalikuma lapaspuses, neskaitot pielikumus. Darbā iekļautas 8 tabulas, 34 attēli un 2 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 49 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi konkurence; konkurētspēja; lojalitāte;
Atslēgas vārdi angļu valodā competition; competitiveness; lojalitāte;
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 16:58:48