Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbanku rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for increasing profitability of commercial banks
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Diplomprojekts ’’Komercbankas rentabilitātes paaugstināšanas projekts’’ ir izstrādāts ar mērķi uzlabot bankas apkalpošanas kvalitāti, kā arī veicināt darbinieku motivāciju, izstrādājot projektus, ar kuru palīdzību var uzlabot komercbanku pelnītspēju. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām: analītiskās, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba analītiskajā nodaļā tiek novērtēta SEB bankas pelnītspēja laika periodā no 2009. līdz 2012. gadam, tiek novērtēta bankas darbības efektivitāte, novērtēta bankas pakalpojumu kvalitāte, un tiek veikta klienta apkalpošanas laika analīze. Analītiskās nodaļas beigās tiek izvirzītas trīs problēmas, kas ietekmē bankas pelnītspēju. Darba projektu aprēķina nodaļā tiek izstrādāti priekšlikumi darbinieku motivācijas veicināšanai, klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanai un gaidīšanas laika samazināšanai bankā. Darba tehnoloģiskajā nodaļā tiek izvērtēti nozīmīgākie faktori, kas ietekmē bankas peļņu, tiek prognozēti faktori nākamajam laika periodam un tiek modelēta peļņa pēc vairākiem scenārijiem. Darba un dabas aizsardzības nodaļā tiek aprakstīts darbs ar datoru un tā ietekme uz cilvēka veselību, tiek veikta darba vides novērtēšana biroja telpās, kā arī izstrādāts preventīvais plāns risku samazināšanai. Grafiskajā nodaļā tiek attēloti darba risināšanas gaitā sasniegtie rezultāti. Nobeigumā novērtējot visus diplomprojektā apskatītos jautājumus, autors izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus komercbanku rentabilitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta darba apjoms ir 56 lapas, neskaitot pielikumus. Informācijas vieglākai uztveršanai, diplomprojektā ietvertas 38 tabulas un 21 attēls. Autors pievieno 8 pielikumus. Diplomprojektā izmantoti 25 literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli ir speciālā literatūra un seriālizdevumi, kā arī komercbanku konsolidētie finanšu pārskati.
Atslēgas vārdi Komercbankas rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Enhancing a Commercial Bank’s Profitability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2013 19:59:59