Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of small and medium enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba tēma: Mazo un vidējo uzņēmuma attīstība Latvijā Bakalaura darba mērķis: Veikt mazo un vidējo uzņēmumu attīstības izpēti Latvijā. Bakalaura darba uzdevumi: Veikt novērtēšanu un apkopot teorētiskās atziņas par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tendencēm Latvijā; Veikt novērtēšanu Latvijas valsts un Eiropas Savienības ietekmē uz mazo un vidējo attīstību Latvijā; Raksturot SIA Alize darbību; Novērtēt SIA Alize iekšējo un ārējo vidi; Noteikt SIA Alize attīstības iespējas un tendences; Izstrādāt un argumentēt secinājumus par mazo un vidējo uzņēmumu attīstību Latvijā. Analītiskā daļā apskatīta teorija par mazo un vidējo uzņēmumu attīstības tendencēm Latvijā un kāda ir valsts un Eiropas Savienības loma šo uzņēmumu attīstībā. Kā arī sniegts ieskats uzņēmumu attīstības priekšnosacījumiem. Pētnieciskajā un aprēķinu daļā ir raksturots uzņēmums, veikta tā darbības novērtēšana, kā ari apskatītas attīstības tendences un iespējas. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi uzņēmējdarbības pilnveidošanai un attīstībai. Darbā izmantoti dažādi materiāli. Bakalaura darbā ievietoti 22 attēlu, divas tabulas un 7 formulas. Darbs uzrakstīts uz 51 lapaspuses, darbam pievienots arī pielikums.
Atslēgas vārdi Mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of small and medium enterprises in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 18:13:32