Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums PLM platformas izvēles metodoloģija
Nosaukums angļu valodā Methodology of Choosing PLM Platform
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
Recenzents G.Alksnis, Lietišķo datorzinātņu katedras docents
Anotācija Darba mērķis ir izstrādāt metodiku produkta dzīves cikla pārvaldības (no angļ.val. Product Lifecycle Management (PLM)) platformu izvēlei organizācijām, saistītām ar programmatūras produktiem Informācijas Tehnoloģiju (IT) nozarē. Produkta dzīves cikla pārvaldība sevī ietver produkta informācijas pārvaldību visā tā dzīves laikā, kas citās nozarēs jau sen tiek izmantota. Produkta dzīves cikla pārvaldība galvenokārt tiek pozicionēta, kā risinājums organizācijas daļu nesaskaņota darba procesa problēmai, kas visvairāk negatīvi ietekmē produktu inovācijas. Izpēte liecina, ka zināšanas par produkta dzīves cikla pārvaldību un attiecīgo platformu izmantošanu IT nozarē nav nobriedušas. Darbā tiek definēts programmatūras produkts un identificēta tā vieta IT industrijā, kā arī detalizēta minēto produktu klasificēšana iesaistīto organizāciju kontekstā, iekļaujot produkta piegāžu metožu analīzi. Secīgi sīki tiek apskatīts un skaidrots izvēlētais termins, atklājot tā saistību un kontekstuālu nepieciešamību pēc termina lietotnes dzīves cikla pārvaldība (no angļ. val. Application Lifecycle management (ALM)) detalizētas izpētes. Tālāk tiek izpētīti ar produkta dzīves cikla pārvaldību un lietotnes dzīves cikla pārvaldību saistīti modeļi un procesi, tiek apskatītas abu pārvaldību platformas, kā arī to izvēles metodes. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tiek izstrādāts lietotnes dzīves cikla pārvaldības paraugmodelis un paraugprasības, kas top par pamatu izstrādātajai metodikai. Turpinājumā tiek aprakstīta metodika, kas sastāv no lietotnes dzīves cikla pārvaldības gatavības pārbaudes un rīku izpētes. Darba rezultāts tiek pārbaudīts, veicot derīgs-nederīgs analīzi, izmantojot lietotnes dzīves cikla pārvaldības paraugprasības pret četrām platformām. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izdarīta platformu izvēle. Darbs ir balstīts uz informācijas izpēti tiešsaistes vārdnīcās, citās universitātēs, publicētās grāmatās, IT nozares standartu organizācijās un internetā un sastāv no 84 lapām, 37 attēliem, 9 tabulām, 61 informācijas atsaucēm un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi PRODUCT, IT INDUSTRY, PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT, PLATFORM, TOOL
Atslēgas vārdi angļu valodā PRODUCT, IT INDUSTRY, PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT, PLATFORM, TOOL
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 14:27:49