Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Biroju un noliktavu ēkas rekonstrukcija Mārupē"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of office and warehouse building in Marupe"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs L.Pakrastiņš
Recenzents J.Kļaviņš
Anotācija Lienes Rūtiņas diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvkonstrukciju katedrā, 2013. gadā. Diploprojekts sastāv no divām daļām: bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba tēma: BREEAM metode ēku ilgtspējības novērtēšanā un tās adaptācija Latvijā. Raksturota BREEAM metode, tā salīdzināta ar citām izplatītākajām ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodēm. Analizēti metodes pozitīvie un negatīvie aspekti. Aprakstīta BREEAM-LV metodes izstrādes un ieviešanas gaita Latvijā. Veikts esošas biroju ēkas novērtējums saskaņā ar BREEAM-LV metodi. Inženierprojekta tēma: Biroju un noliktavu ēkas rekonstrukcija Mārupē. Aprakstīta objekta arhitektūras daļa un būvkonstrukciju risinājumi. Veikti pamatvarianta šķērsrāmja trīs konstruktīvo elementu aprēķini. Izstrādāts būvdarbu organizācijas plāns un aprakstīta galveno būvdarbu tehnoloģija. Izstrādāti darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāni. Diplomprojekts satur paskaidrojuma rakstu uz 128 lapaspusēm, 26 tabulas, 31 attēlu, grafisko daļu ar 8 rasējumiem.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga būvniecība, BREEAM
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable building, BREEAM
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 08:44:30