Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latgales reģiona attīstības veicināšana”
Nosaukums angļu valodā “Latgale Regional Development Facilitation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Maģistra darba tēma ir Latgales reģiona attīstības veicināšana. Izvēlēto tēmu aktualitāte ir saistīts ar pēdējiem ekonomiskiem un politiskiem notikumiem, kas notiek Latvijas austrumu reģionā, kā arī ar vispārējo Latgales reģiona atpalicību salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latgales reģiona attīstības potenciālu. Mērķa sasniegšanai ir nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1. novērtēt reģionālas attīstības rādītājus 2. analizēt sociāli ekonomisko stāvokli Latgales reģionā 3. izvērtēt visefektīvākās potenciālās iespējas Latgales reģionā 4. izstrādāt priekšlikumus, lai risinātu konstatētas problēmas un trūkumus. Darbs sastāv no trim daļām – pirmajā apskatām reģionālās attīstības teorētisko koncepciju. Otrajā apspriežam vispārējās īpašības Latgales reģionā. Trešajā stāstīts par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu. Lai novērtētu valsts reģionu resursus un relatīvo labklājības līmeni, izmantojami vairāki statistikas rādītāji. Balstoties uz šiem demogrāfiskajiem un sociālekonomiskajiem pamatrādītājiem, tiek veikta plānošanas reģionu attīstības potenciāla analīze. Maģistra darbā galvenokārt izmanto ekonomisku metodes salīdzinošu analīzi, ekspertu novērtējumu metodes, un vispārējās loģikas metodes. Rakstot maģistra darbu tika izmantoti - Latvijas Republikas normatīvie akti, juridiska un ekonomiska literatūra, vispārējās reģionālās attīstības teorētiskās koncepcijas, Centrālās Statistikas pārvaldes dati un elektroniskie avoti, kā arī autora personīgā pieredze. Izpētes priekšmets - Latgales reģions. Izpētes objekts - analizēt Latgales reģiona potenciālu. Darba rezultāti - analizēts Latgales reģions un salīdzināts ar citiem Latvijas reģioniem, identificētas Latgales stiprās un vājās puses. Konstatēts, ka Latgale, pie pareizas politikas var kļūt par ekonomiski attīstītu Latvijas reģionu. Kas dod maģistra darbam praktisko vērtību. Darba beigās uzrakstīti secinājumi, izstrādāti priekšlikumi, kas uzlabotu Latgales reģionu. Darba apjoms 80 lpp., kas satur 10 tabulas, 15 attēlus, 5pielikumus un 37 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Latgales reģiona loma un vieta, kontrabandas problēma, RSEZ, SIA Sika Baltic
Atslēgas vārdi angļu valodā Latgale Regional role and place, Smuggling problem, RSEZ, Ltd. Sika Baltic
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 14:34:44