Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Kalcija fosfātu kaulu cementu īpašību uzlabošana lokālai palēninātas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmai
Nosaukums angļu valodā Improvement of calcium phosphates bone cement properties for the local slow release drug delivery
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
Recenzents Dr.med. Ilze Šalma
Anotācija Maģistra darbā apskatīta iespēja iegūt ar biosaderīgām mikrošķiedrām stiegrotus kalcija fosfātu kaulu cementu kompozītmateriālus. Literatūras apskatā apkopota informācija par dažādiem kalcija fosfātiem, medicīnā pielietojamiem kalcija fosfātu kaulu cementiem un polimēriem, raksturojot to īpašības un pielietojuma jomu, kā arī informācija par kalcija fosfātu kaulu cementu modificēšanas iespējām. Eksperimentālajā daļā iegūti kalcija fosfātu kaulu cementu/mikrošķiedru un kalcija fosfātu kaulu cementu/mikrošķiedru/vankomicīnu saturošu PLA mikrokapsulu kompozīti, pētītas to īpašības, kā arī novērtēta pagatavoto cementu piemērotība palēninātas izdalīšanās vankomicīna piegādes sistēmu izveidei. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1982. līdz 2013. gadam, izmantojot datu bāzes SpringerLink, ScienceDirect, interneta resursus, kā arī zinātniskās grāmatas. Maģistra darbs ir uzrakstīs latviešu valodā, satur 83 lpp, 37 attēlus, 23 tabulas un darbā izmantoti 105 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KALCIJA FOSFĀTU KAULU CEMENTI, POLILAKTĀTS (PLA), ZĪDS, STIEGROŠANA, MIKRODAĻIŅAS, ZĀĻU PIEGĀDES SIS
Atslēgas vārdi angļu valodā CALCIUM PHOSPHATE BONE CEMENT, POLY(LACTIC ACID), SILK, FIBER-REINFORCEMENT, MICROPARTICLES, DRUG DE
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 14:31:28