Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un bankrota iespēja”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Company Financial Position and Solvency Possibilities”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Raka M. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un bankrota iespēja. Diplomdarbs. Rīga: RTU Muitas un nodokļu katedra 2013. Mūsdienās tirgus ekonomika ir piesātināta ar dažādiem uzņēmējdarbības veidiem, kuri savā starpā cieši saistīti. Konkurējošo uzņēmumu skaits ar katru gadu aug, izveidojot papildus grūtības ārējā vidē uzņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmuma vadībai ir svarīgi uzturēt savu uzņēmumu finansiālās stabilitātes līmenī un attīstīt to pēc iespējas efektīvāk, ka arī būt konkurētspējīgam uzņēmumam. Diplomdarba apjoms: 13 nodaļas, 64 lappuses, 27 tabulas, 28 informācijas avotu, 2 pielikumi. Diplomdarba pētījuma objekts ir AS X. Uzņēmuma pamatdarbības veids ir pasta pakalpojumu sniegšana, loģistika, mazumtirdzniecība. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir AS X gada pārskati laika periodā no 2009.gada līdz 2011.gadam. Diplomdarba mērķis ir AS X finansiālā stāvokļa analīze un finansiālās stabilitātes uzlabošanas pasākumu izvērtēšana. Diplomdarba mērķā sasniegšanai tika izvirzīti sekojošie uzdevumi: AS X 2009.2011.gada pārskatu izpēte un apkopošana; Likviditātes, rentabilitātes, maksātspējas un bankrota iestāšanas iespējas teoretiskās informācijas apkopošana; AS X 2009. 2011.gada pārskatu finansiālā stāvokļa analīze un izvērtēšana pēc apkopotas teorijas; AS X finansiālās stabilitātes uzlabošanas pasākumu izvertēšana. Diplomdarba raksturojošie pamatjēdzieni: finanšu analīze, maksātnespēja, izmaksu optimizācija.
Atslēgas vārdi finanšu analīze, maksātnespēja, izmaksu optimizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā financial analysis, insolvency, optimization of costs
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 13:03:13