Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Modifikatora ietekme uz nanostrukturēto cinka oksīdu saturošu polipropilēna kompozītu kalorimetriskajām un mehāniskajām īpašībām
Nosaukums angļu valodā Effect of the modifier on the calorimetric and mechanical properties of zinc oxide containing polypropylene composites
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc. ing. R. Merijs Meri, Dr.sc.ing. J. Zicāns
Recenzents Mg. chem. I. Reinholds
Anotācija Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Literatūras apskatā tiek runāts par polimērmaisījumu un polimērmatricas nanokompozītu veidošanas principiem, kā arī apskatīti svarīgākie pētījumi par polipropilēna, elastomēra un cinka oksīda saturošu maisījumu mehāniskajām un struktūras īpašībām. Darba eksperimentālajā daļā izpētītas PP/EOK maisījumu statiskās un dinamiskās stiprības-deformatīvās un fizikālās īpašības. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 53 lapas, 43 attēlus, 15 tabulas. Darbā izmantoti 62 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi POLIPROPILĒNS (PP), ETILĒNA-OKTĒNA KOPOLIMĒRS (EOK), CINKA OKSĪDS (ZnO), POLIMĒRMAISĪJUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā POLYPROPYLENE (PP), ETHYLENE-OCTENE COPOLYMER (EOC), ZINC OXIDE (ZnO), POLYMER BLENDS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 11:42:44