Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu tehnoloģija un dizains
Nosaukums Galds ar transformējamu virsmu
Nosaukums angļu valodā Table with a Transformable Surface
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing., lektora p.i. E.Kirilovs, Dipl.ing., docents J.Emsiņš
Recenzents Mg.sc.ing, asistenta p.i. J.Kalniņš
Anotācija E. Dubrovskis. Bakalaura darbs ar projekta daļu "Galds ar transformējamu virsmu". RTU, Materiālu tehnoloģija un dizains studiju programma. Rīga 2013. Bakalaura darba izstrādei tiek izpētīta pašreizējā tirgus situācija ar aptaujas palīdzību, kuru respondentu skaits - 102. Tiek apskatīti potenciāli izmantojamie materiāli, furnitūras un konstrukciju veidi vēlamo funkciju nodrošināšanai, kā arī analizēti kompozīcijas elementi. Produktu ražošanu uzņēmumā "Verto Mēbeles" nodrošina attiecīgu apstrādes režīmu un tehnoloģisko iekārtu izvēle, kā arī uzņēmuma telpu ražošanas nodaļas projektēšana. Cenu kalkulācija un ražošanas finansiāla plānošana parāda, ka iegūtā produkta cena sakrīt ar to, ko, pēc tirgus pētījuma datiem, ir gatavi maksāt liela daļa klientu. Produkta laišanai apgrozībā tiek izstrādāts uzņēmuma tēls, reklāmas materiāli un kampaņa, kā arī produkta iepakojums un instrukcijas. Ir izstrādāts pirmparaugs. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms 132 lpp. un satur 10 nodaļas, 42 attēlus, 61 tabulu, 18 pielikumus un 20 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Galds ar transformējamu virsmu, bakalaura darbs, Eduards Dubrovskis, Rīga, 2013
Atslēgas vārdi angļu valodā Table with a transformable surface, bachelor"s thesis, Eduards Dubrovskis, Rīga, 2013
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2013 22:22:33