Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu biroja ēka Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Multi-storey building office in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs L.Pakrastiņš
Recenzents I.Paegle
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Tas sastāv no divām daļām bakalaura un inženierprojekta daļas. Bakalaura daļā ir izpētītas 3 izlieču aprēķina metodes saskaņā ar 2. Eirokodeksu laiduma/efektīvā augstuma, vienkāršā izlieču aprēķina un skaitliskā izlieču aprēķina metode. Aprēķinu metodes ir aprakstītas un skaidrotas, ar blokshēmām attēlota aprēķina gaita, lai atvieglotu aprēķinu pielietošanu praksē. Aprēķina metožu analīzei un pētījumu veikšanai izmantots The Concrete Center izstrādātais izklājlapu aprēķins programmā Microsoft Excel skaitliskajai izlieču aprēķinu metodei un izstrādāts analogs izklājlapu aprēķins vienkāršai un laiduma/efektīvā augstuma izlieču aprēķina metodei. Bakalaura daļas ietvaros veikts analītiskais pētījums ar minētajām izlieču aprēķinu metodēm, izskaitļojot teorētiskās izlieces plātnei, un aprēķinu rezultāti salīdzināti. Pētījumu rezultātā noteikta izlieču aprēķinu novienkāršošanas ietekme uz teorētisko izlieču aprēķinu rezultātiem un dotas rekomendācijas katras izlieču aprēķinu metodes pielietošanai. Inženierprojekta daļā izstrādāts daudzstāvu biroju ēkas projekts Rīgā. Ēkas nesošā konstrukcija ir monolītā dzelzsbetona karkass ar pārsegumu, kuru projektēšanai izlieces ir noteicošais. Ir piedāvāti arhitektūras, inženiertehniskā nodrošinājuma un ugunsdrošības risinājumi. Veikti galveno nesošo elementu aprēķini, tai skaitā pārseguma variantu salīdzinājums, un izstrādāti risinājumi būvdarbu veikšanai, organizācijai, darba drošībai un vides aizsardzībai un sastādīts būvdarbu kalendārais plāns. Projektam izstrādāta grafiskā daļa. Kopējo diplomdarba apjomu veido - 44 lpp. bakalaura daļa un 80 lpp. inženierprojekta daļa. Darba apjomā iekļautas 19 tabulas, 47 attēli un 9 A1 formāta rasējumu lapas, kalendāro plānu un 10 pielikumus. Izmantotā literatūra ietver 28 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Izlieces, skaitliskā metode, vienkāršā metode, laiduma/efektīvā augstuma metode, izklājlapu aprēķini
Atslēgas vārdi angļu valodā Deflection, rigorous method, simplified method, span-to-depth ratio method, spreadsheets
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 21:30:12