Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā
Nosaukums angļu valodā Economical justification of investment in real estate object
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Tatjana Tambovceva
Recenzents Mg.oec. Anna Kalniņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā, izstrādājis Romāns Larionovs. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek izvērtēta nekustamā īpašuma būtība un klasifikācija, nekustamā īpašuma tirgus ietekmējošie faktori, noteikti nekustamā īpašuma tirgus ekonomiskie subjekti, īpašu uzmanību vēršot uz investīciju lomu modernajā ekonomikā, investīciju portfeļa veidošanu un mērķiem nekustamā īpašuma objektā, veicot investīciju un visu tās procesu klasifikāciju. Aprēķinu daļā tika noteikti investīciju lēmuma pieņēmšanas procesa posmi, izpētīts investīciju ekonomiskais novērtējums atbilstoši diskonta aprēķiniem un grāmatvedības uzskaites novērtējumiem. Vienlaicīgi arī identificēti investīciju riska faktori, veikts risku ekonomiskais novērtējums un izvērtēta investīciju projekta naudas plūsma un iespējamie draudi. Rezultātā ir izstrādāts investīciju projekta algoritms. Tehnoloģiskajā daļā tika analizēti investīciju dzīves cikla posmi, investīciju tehnoloģiskā procesa pamati, izstrādāti investīcijas uzsākšanas procesa algoritmi, noteikti uzsākšanas investīcijas procesa kļūdas, investīciju projekta alternatīvas algoritmi. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīta darba aizsardzības procesa organizēšana, tās mērķi, darba aizsardzības pasākumi, darba un dabas aizsardzības speciālista pienākumi, prasības telpām un ēkām. Diplomprojekta ietvaros ir izanalizets Latvijas Republikas nekustamā īpašuma tirgus, to tendences un sķēršli. Diplomprojekts sastāv no 97 lpp., to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 15 tabulas, 34 attēli, 8 formulas, izmantots 46 literatūras avots un nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Investīciju ieguldīšanas ekonomiskais pamatojums nekustamā īpašuma objektā
Atslēgas vārdi angļu valodā Economical justification of investment in real estate object
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2013 16:17:16