Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas problēmas un pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Quality management system problems and improvement opportunities in construction business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Recenzents Dr.oec., Zin. pētniece S.Fjodorova
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: „KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PROBLĒMAS UN PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBĀ” Maģistra darba mērķis : izpētīt kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: • sniegt būvniecības nozares raksturojumu; • aprakstīt kvalitātes sistēmas teorētiskos aspektus; • noteikt kvalitātes sistēmas sastāvu un tās veidošanas gaitu; • izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas būvuzņēmumā SIA „VP Consturction”. Maģistra darba struktūra: 1. nodaļā analizēts būvniecības tirgus Latvijā. 2. nodaļā izpētīti izplatītākie kvalitātes vadības sistēmas standarti 3. nodaļā veikts uzņēmuma SIA „VP Construction” kvalitātes sistēmas analīzi Veicot pētījumu, darba autore secināja, ka kvalitātes vadība dod uzņēmumam finansiālus ieguvumus, jo uzlabojoties darbības efektivitātei, samazinās izmaksas, nav jāmaksā soda naudas, palielinās konkurētspēja un paplašinās tirgus noieta iespējas, vienlaicīgi ceļot uzņēmuma prestižu un kalpojot kā mārketinga ierocis Pēc darba autores domām, sadarbību starp struktūrvienībām iespējams pilnveidot tieši struktūrvienību vadītājiem satiekoties kopīgās sapulcēs un izdarot secinājumus, pilnveidojot tos, nonākt pie secinājuma, kas tieši jādara un kā, lai veicinātu sadarbību starp struktūrvienībām, tāda veida uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu. Darba nobeigumā formulēti galvenie secinājumi un to risinājumi. Maģistra darba pētījuma rezultātu izklāsta apjoms ir 86 lapas, ieskaitot 15 tabulas un 11 attēlus. Pētījuma veikšanai tika izmantoti 31 informācijas avoti, no kuriem 2 ir svešvalodās. Maģistra darba pētījumam izmantotie papildmateriāli pievienoti pielikums, kura kopējais apjoms ir 1 lappuse.  
Atslēgas vārdi KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 12:40:15