Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma SIA „X” finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Financial Analysis and Assessment of Company “X” “
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.V.Krastiņš, Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec. Konsultants- H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma Uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums ir aktuāla ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas nodrošināt savas darbības ilgtspēju. Regulāras finansiālā stāvokļa analīzes un operatīvu lēmumu, darbības uzlabošanai, rezultātā uzņēmums var nodrošināt sev ilgtspējīgu darbību. Maģistra darba mērķis ir uz uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes pamata novērtēt esošo informāciju, izstrādāt ieteikumus uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa uzlabošanai un tālākai attīstībai. Darba izstrādes procesā bija nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: Analīzes teorētiskās bāzes apkopojums; Uzņēmuma iekšējās, ārējās vides raksturojums; Uzņēmuma likviditātes analīze; Izmantotā kapitāla izmantošanas efektivitātes novērtējums; Maksātspējas rādītāju analīze; Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāju analīze; Bankrota varbūtības aprēķināšana un analīze izmantojot vairākus bankrota draudu analīzes modeļus; Bibliogrāfiskā saraksta apkopošana. Pētījuma objekts ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, tā izmaiņas dažādu iekšēju un ārēju apstākļu rezultātā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma īpašnieku pieņemto lēmumu un valsts likumdošanas izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Maģistra darba Uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums praktiskā vērtība ir samērā liela, tieši uz darbā apskatīto uzņēmuma finanšu situāciju, kā arī jebkuram citam uzņēmumam. Maģistra darba ietvaros var apskatīt laikus neveiktas vai neprecīzas, finanšu analīzes un novērtēšanas sekas, no kurām ikvienam uzņēmumam būtu jāizvairās. Darba pirmajā daļā autors apskatījis teorētisko bāzi populārākajiem finanšu rādītājiem, pēc kuriem var sekot līdzi uzņēmuma stabilitātei. Otrajā daļā apskatīta autora izvēlētā uzņēmuma iekšējā un ārējā vide un tās ietekmējošie faktori. Darba trešajā daļā, autors veicis uzņēmuma vairāku gada pārskatu analīzi, izmantojot darba pirmajā daļā apskatīto teorētisko bāzi, un izejot no analīzes rezultātiem sniedzis priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanas iespējām. Maģistra darba apjoms 94 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, 23 attēliem, 29 tabulām un 74 formulām.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma SIA „X” finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial Analysis and Assessment of Company X
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 12:18:42