Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Improvement of competitiveness in a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Lilija Gazišina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: asoc. profesore, Dr.oec. Ludmila Vasiljeva. Bakalaura darba temats: "Konkurētspējas paaugstināšana pakalpojumu uzņēmumā". Bakalaura darba mērķis ir novērtēt SIA Hotel Bellevue darbību un izstrādāt priekšlikumus pakalpojumu konkurētspējas kāpināšanai. Lai sasniegtu mērķi darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus: izpētīja konkurences jēdziena teorētisko aspektu, raksturoja uzņēmuma SIA Hotel Bellevue darbību un pakalpojumus, veica uzņēmuma konkurentu un konkurētspējas salīdzināšanu. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, dažādi elektroniskie resursi, nepublicētie mācību līdzekļi, uzņēmuma iekšējā informācija kopā 16 literatūras avoti un 5 elektroniskie resursi. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: analītiskā apskata daļa un pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskā apskata nodaļa ir nepieciešama, lai gūtu pamatojumu pētījuma un aprēķinu nodaļas izstrādei. Tajā tiek aplūkota pakalpojumu nozares attīstība, pētīti teorētiskie avoti par konkurenci, konkurētspēju, kā arī cenu veidošanas paņēmieni. Pētījumu un aprēķinu daļā autore veic uzņēmuma un tā darbības veidu aprakstu, salīdzina konkurentus, izmantojot konkurētspējas salīdzināšanas metodes un izstrādā priekšlikumus konkurētspējas kāpināšanai. Darbs satur 61 lappusi teksta, 15 tabulas, 6 attēlus un 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi Pakalpojumi, konkurence, cenu veidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Services, competitiveness, price formation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 23:04:33