Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums "Latvijas komercbanku darbības efektivitātes novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Performance Efficiency of Latvian Commercial Banks"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Latvijas komercbanku darbības efektivitātes novērtējums”. Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas komercbankas, savukārt pētījuma priekšmets ir darbības efektivitātes novērtēšanas metodes. Maģistra darba mērķis ir izpētīt banku darbību ietekmējošos notikumus Baltijas valstīs, novērtēt katras Baltijas valsts banku sektora darbību kopumā un atsevišķi Latvijas banku sektora darbības efektivitāti, lai pilnveidotu banku darbības efektivitātes novērtēšanas procesu. Maģistra darba hipotēze ir Latvijas komercbanku darbības efektivitāte var tikt novērtēta objektīvāk, ja tiek izmantota tradicionālā finanšu rādītāju analīze, papildinot to ar robežas datu analīzes metodi. Maģistra darbs sastāv no piecām daļām – ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas un secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tiek apskatītas tendences Eiropas un Baltijas valstu finanšu sektoros. Teorētiskajā daļā ir aplūkoti svarīgākie finanšu rādītāji un analīzes metodes, pēc kurām iespējams novērtēt komercbanku darbības efektivitāti. Zinātniski praktiskajā daļā tika veikta Baltijas valstu banku sektoru salīdzināšana, kā arī Latvijas banku sektora analīze un komercbanku darbības efektivitātes novērtēšana izmantojot finanšu rādītāju analīzi un datu aplenkuma analīzi (Data Envelopment Analysis) jeb DEA. Maģistra darbā tika izmantoti internetā publiski pieejamie literatūras avoti, grāmatas, statistikas dati, komercbanku publiskotie gada pārskati, normatīvie akti, kā arī pētnieciskās literatūras datubāze. Tika veikta ekonomisko rādītāju aprēķināšana, datu aplenkuma analīze (A.Charnes, W.W.Cooper, E.Rhodes, 1978) un datu grafiskā modelēšanas metode. Maģistra darba novitātes, sagaidāmo rezultātu pielietojums. Darbā tiek veikta finanšu rādītāju analīze un iegūtie rezultāti salīdzināti ar neparametrisko analīzes metodi DEA, kura ir balstīta uz nestandarta datu analīzi un efektivitātes novērtēšanu. Lai veiktu vispārējās darbības analīzi tiek apkopotas darbības novērtēšanas metodes (veicot kombinētu analīzi). Datu aplenkuma analīzei nepieciešamo rādītāju/vērtību atlase valsts līmeņa novērtēšanai un atsevišķu komercbanku līmenī, lai varētu veikt attiecīgā darbības virziena analīzi. Maģistra darba praktiskā vērtība parāda analīzei nepieciešamo rādītāju analīzi, kā to pielietot un iegūto rezultātu interpretāciju. Maģistra darba izstrādāšanā tika ņemti vērā arī ierobežojumi. Proti, dati par ārvalsts banku filiāļu darbību Latvijā (gada pārskati) nav publiski pieejami, tie ir iekļauti kopējos Grupu finanšu rezultātos. Maģistra darbā ir izmantota tikai publiski pieejamā informācija, tāpēc analīzē tika aplūkotas tikai tās bankas, par kurām attiecīgā pārskata periodā dati bija publiski pieejami. Maģistra darbā aplūkotais laika periods ir no 2005.gada līdz 2011.gadam.
Atslēgas vārdi komercbankas, finanšu rādītāju analīze, datu aplenkuma analīze, efektivitātes novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Commercial Banks, Financial Ratios Analysis, Data Envelopment Analysis, Efficiency
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 22:36:48