Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību”
Nosaukums angļu valodā “Tax Impact to Company Economic Activity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija Par diplomdarba tēmu tika izvēlēts mūsdienās aktuāls jautājums, kas tika noformulēts kā Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbības saimniecisko darbību. Šī tēma ir aktuāla, jo mūsdienās uzņēmējdarbība ir galvenais valsts ekonomikas avots un tās attīstība būtiski ietekmē kopējo Latvijas ekonomikas izaugsmi. Tādēļ nepieciešams novērst uzņēmējdarbības šķēršļus, veidojot uzņēmējiem labvēlīgu nodokļu sistēmu. Pēdējos gados ir novērojama valsts sociāli apdrošināšanas obligāto iemaksu, uzņēmumu ienākuma nodokļa budžeta ieņēmumu lejupslīde un nodokļa parādu veidošanās, kas liecina, ka šo nodokļu slogs ir pārāk liels. Daudziem uzņēmumiem pēdējie gadi ir nesuši minimālu peļņu, vai pat zaudējumus. Diplomdarba pētījuma mērķis ir izanalizēt Latvijas nodokļu sistēmu, apskatīt nodokļa slogu, kā arī izanalizēt uzņēmuma finansiālo stāvokli, lai noteiktu uzņēmuma attīstības ietekmējošos faktorus un attīstības iespējas nākotnē. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir noteikti uzdevumi,tādi kā nodokļa vēsturiskās rašanās aplūkošana, nodokļu jēdziena aplūkošana, nodokļa ietekmes noteikšana uzņēmējdarbībā un valsts budžetā,nodokļa sloga nozīmes un uzņēmuma X finansiālā stāvokļa noteikšana, izmantojot vispiemērotākās aprēķināšanās metodes. Diplomdarba pētījuma objekts ir nodokļu ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību Latvijā. Pētījuma priekšmets ir Latvijas uzņēmumu spēja un ieinteresētība samaksāt visus nepieciešamos nodokļus. Pētījums ir lietderīgs uzņēmējiem vai tiem, kuri tikai gatavojas iesaistīties uzņēmējdarbībā, jo tiek dots ieskats arī uzņēmumu iespējās un alternatīvās maksājot uzņēmumu nodokļus valsts budžetā. Darbā ir 3 nodaļas. Darba apjoms 62 lappas, darbā ir 14 tabulas un 15 grafiskie attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 21 literatūras avots, kas izmantoti izstrādājot darbu.
Atslēgas vārdi Nodokļu slogs, likviditāte, rentabilitāte, analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax burden, liquidity, profitability, analysis
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 14:12:42