Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā pozitīvie un negatīvie aspekti”
Nosaukums angļu valodā „Positive and negative aspects of integration of Latvia into the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., docente I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., docents L.Krilovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā pozitīvie un negatīvie aspekti. Latvija pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā. Līdz ar pievienošanos ES, ikviens valsts pilsonis iegūst arī ES pilsonību un savienības pamatbrīvības brīvu preču, pakalpojumu, kapitāla un personu kustību, kas sniedz virkni priekšrocību ikvienam ES dalībvalsts iedzīvotājam. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pozitīvos ieguvumus, kā arī zaudējumus Latvijas ekonomikas attīstībā, integrējoties Eiropas Savienībā. Darba uzdevumi ir: izpētīt integrācijas pamatposmus, aprakstīt Eiropas Savienības rašanās vēsturi un tās paplašināšanās etapus, noskaidrot cēloņus Latvijas vēlmei pievienoties Eiropas Savienība un izvērtēt, kā integrācija Eiropas Savienībā ietekmējusi Latvijas ekonomiku un valsts attīstību, veikt datu analīzi, izpētīt sekas, kādas iespējams sagaidīt pēc Latvijas pievienošanās eiro zonai 2014. gada 1. janvārī kā arī izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus. Bakalaura darba teorētiskajā daļā ir izskaidrota integrācijas būtība un aprakstīti tās pamatposmi un ietekme uz valstu ekonomisko stāvokli, kā arī apskatīts Eiropas Kopienas (tagad Eiropas Savienības) veidošanās ceļš, iekļaujot informāciju par svarīgāko kopienu un savienību izveidi, kas pamazām noveda pie mūsdienu Eiropas Savienības eksistences. Darba analītiskajā daļā tika izpētīta situācija Latvijas tirdzniecības sfērā un ekonomiskais stāvoklis pirms un pēc iestāšanās Eiropas Savienības; apskatīta tās ietekme uz valsts attīstību un iedzīvotāju viedokļi par situāciju valstī esot ES dalībvalstij. Veicot jaunāko datu analīzi, izvērtējot izmaiņas Latvijā, kuras radīja muitas savienība un fiziska valstu robežu atcelšana, tika izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Rezultātā darba autore ir izdarījusi secinājumu, ka Latvijas integrācija Eiropas Savienībā ir devusi pozitīvu rezultātu valsts attīstībā. Latvijā ir viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā. Par spīti finanšu krīzei 2009. gadā, kad tika piedzīvots straujākais IKP kritums ES gada ietvaros, jau 2010. gada vidū Latvija sāka atgūties un stabilizēt situāciju. Bakalaura darbs sastāv no 60 lapām, kurās ir iekļauti 18 attēli un 4 tabulas. Autore ir izmantojusi 54 bibliogrāfiskos avotus.
Atslēgas vārdi Bakalaurs, Latvija Eiropas Savienībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Bachelor, Latvia in the European Union
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 16:58:40