Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana”
Nosaukums angļu valodā „Marketing Strategy Development”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba autore: Elīna Timma Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: docente, Dr.oec. I. Andersone Bakalaura darba temats: Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana Bakalaura darba apjoms: Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā ir iekļauti 8 attēli, 11 tabulas. Darbam pievienoti seši pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 34 informācijas avoti, tai skaitā Latvijas un ārvalstu autoru teorētiskā literatūra, statistikas dati, periodiskie izdevumi un interneta resursi. Kā arī SIA "SENET" uzņēmuma iekšējie dokumenti, atskaites, grāmatvedības dati un pārskati. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izanalizēta teorētiskā literatūra par tirgzinības stratēģiju un tirgzinības stratēģisko plānošanu. Tika veikta uzņēmuma SIA "SENET" mārketinga vides analīze, noteikta uzņēmuma SIA "SENET" misija, mērķi un stratēģija, un izstrādāts tirgzinības stratēģijas rīcības plāns vienam gadam. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir, ka ikviena uzņēmuma vadībai ir jācenšas attīstīt stratēģiskās vadības sistēma, jo tā ir efektīvas uzņēmējdarbības pamatā. Pētījumu rezultātā autore atradusi veidu, kā uzlabot uzņēmuma darbību, tas ir veidot mūsdienīgu mārketingu, kura pamatā ir klients, un izmantot trīs attīstības stratēģijas: iespiešanos dziļāk esošajā tirgū, jauna tirgus izveidošanu un jaunievedumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Timma E. Tirgzinības stratēģijas izstrādāšana: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2013.-59 lpp.
Atslēgas vārdi tirgzinības stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2013 02:22:28