Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskās ārtelpas attīstība Rīgas centrā
Nosaukums angļu valodā Public Space Development in Riga City Center
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Prof. I. Strautmanis
Recenzents Prakt.doc. J. Zilgalvis
Anotācija Anotācija Pēdējos gadu desmitos strauji mainījies Rīgas ārējais tēls. Mūsdienās mainās arī arhitektu, ainavu arhitektu, sociologu un citu ar urbāno vidi saistītu speciālistu loma. Arhitektūras projekts aizvien vairāk iegūst sociāla procesa raksturu. Tieši vides meistaram, kas pārdomā un organizē pilsētvidi, šobrīd kā nekad agrāk cilvēces vēsturē ir iespēja pozitīvi ietekmēt sociālo vidi un cilvēku psiholoģisko līdzsvaru. Aktuāls ir jautājums, vai Rīga šobrīd nodrošina kvalitatīvu un harmonisku vidi, piedāvā attīstības iespējas un atspoguļo pilsētas labklājību. Rīgas kontekstā īpaši svarīgi ir pievērst uzmanību Brīvības ielai, vietai, kurai ir savdabīga vizītkartes loma. Pēdējā laikā nav izteiktu uzlabojumu šajā pilsētas daļā. Laikā, kad dzīves temps kļūst straujāks, ir svarīgi, lai pilsētas galvenā iela attīstītos kopsolī ar laiku un vienlaikus saglabātu savu simbolisko nozīmību. Darbā detalizētāk aplūkots Brīvības ielas posms no Elizabetes līdz Matīsa ielai. Vēsturiskajā ieskatā ir radīts priekšstats par Rīgas vēsturiskā centra telpisko attīstību no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Mūsdienu aspektā novērtēta izveidojusies pilsēttelpa, aplūkots jautājums par kultūras mantojuma novērtējumu. Ar socioloģiskās aptaujas palīdzību ir apkopoti respondentu viedokļi par publiskās ārtelpas novērtējumu. Secināts ka sabiedrība nav pietiekami informēta par pilsētvidē notiekošam pārmaiņām, tomēr publiskās ārtelpas lietotāji ir gatavi iesaistīties kopējās ārtelpas veidošanā. Nākotnes skatījumā ir apsekota publiskā ārtelpa kā pilsētas atjaunošanās instruments, pievēršot uzmanību humāniem aspektiem un pilsētvides detaļiekārtām. Rīgas Tehniskas universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Annas Makarovas bakalaura darbs sastāv no ievada, trīm analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienotas socioloģiskās aptaujas anketas paraugs. Bakalaura darbs sastāv no 44 lpp., 37 attēliem, 29 izmantotās informācijas avotiem un pielikuma daļas.
Atslēgas vārdi Publiskā ārtelpa, Rīgas centrs, Brīvības iela, sabiedrība
Atslēgas vārdi angļu valodā sotiety, public outdoor space, Brīvības Street, Rīga center
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 16:48:20