Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Cenu veidošana ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Pricing in a manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., doc. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darbā Cenu veidošana ražošanas uzņēmumā tiek analizēta apakšveļas ražošanas uzņēmuma SIA New Rosme cenu politika, atrastas nepilnības un pamatojoties uz aptaujām un aprēķiniem, tiek izstrādāti priekšlikumi, kas spētu palielināt produkcijas pieprasījumu Latvijas tirgū. Darbs sastāv no analītiskās, pētījuma un aprēķinu daļas, pielikumiem, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem, kas novērš izvirzītās problēmas cēloni. Analītiskajā daļā tiek raksturota cenu nozīmība, gan cenas ietekme uz uzņēmumu, gan uz patērētāju. Uzņēmuma cenu politikas izvērtēšanai, tiek apskatīti cenu veidošanas posmi, kas ietver cenu veidošanas mērķus, stratēģiju, izmaksas, konkurentu analīzi un pieprasījuma noteikšanu, un cenu veidošanas metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek analizēta uzņēmuma SIA New Rosme līdzšinējā darbība, apskatot uzņēmuma mazāk un vairāk pārdotās kolekcijas, izdarot secinājumu par uzņēmuma cenu politiku. Tiek veikta SIA New Rosme cenu veidošanas posmu izstrāde, analizējot izmaksas, pieprasījumu un konkurentus. Tiek izrēķināta cena izmantojot gan uz izmaksām, gan patērētāju, gan konkurentiem balstītas cenu veidošanas metodes. Tiek piemērota galīgā cena Latvijas patērētājam. Aplūkojot izrēķinātās cenas pēc dažādām metodēm, tiek veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi cenu politikas uzlabošanai uzņēmumā, kā rezultātā tam jāpalielina uzņēmuma produkcijas pieprasījums Latvijas tirgū. Izstrādātā darba kopējais apjoms ir 60 lpp, tajā skaitā ietilpst 21 attēli, 16 tabulas, 8 formulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Cenu veidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Pricing
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 12:02:13