Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Eksporta –importa kravu piegādes maršrutu optimizācija, izmantojot konsolidācijas noliktavu.
Nosaukums angļu valodā Optimization of Export-import Cargo Delivery Routes by Using a Consolidation Waterhouse.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs docents Viktors Feofanovs
Recenzents lektore Zoja Smorodova
Anotācija Bakalaura darbs ar nosaukumu Eksporta - Importa kravu piegādes maršrutu optimizācija, izmantojot konsolitācijas noliktavu izstrādāts ar mērķi optimizēt kravu piegādes maršrutus, izbūvējot papildus konsolidācijas noliktavu pētāmajā uzņēmumā. Bakalaura darbā apskatīta stabila, vidēja lieluma loģistikas uzņēmuma darbība apskatītas tā priekšrocības, tehniskais nodrošinājums un tā nozīme, tāpat izvērtēti trūkumi un izvirzīts uz aprēķiniem balstīts risinājums. Balakaura darba pirmajā daļā autors apkopojis transporta loģistikas teoriju un pamataspektus, apskatot, gan loģistikas vēsturi, definīcijas, vadības sistēmas procesus, gan apkopo transporta veida izvēles procesu, nozares attīstības faktorus un veidojošo izmaksu raksturojumu. Bakalaura darba otrajā daļā sniegts detalizēts pētījums par pētāmo transporta uzņēmumu, tā organizatorisko struktūru, klientiem, pārvadātajiem un uzņēmuma pamattrūkumiem. Trešājā daļā veikti, aprakstīti un pamatoti aprēķini, lai optimizētu noliktavas atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātes, apskatot vairakās metodes. Bakalaura darba ceturtajā daļā, pamatojoties uz aprēķiniem, autors noteicis noliktavas tehnoloģisko zonu izmērus, platību aprēķinus, nepieciešamo mehanizācijas līdzekļu skaitu un tipu, atkarība no kravu veida un apjomiem. Piektajā noslēdzošajā daļā autors izstrādājis tehniski ekonomisko pamatojumu, lai pierādītu paredzētās noliktavas nepieciešamību pētāmā uzņēmuma līdzekļu optimizācijai un pamatotu izdevīgumu. Bakalaura darba beigās apkopoti būtiskākie secinājumi. Bakalaura darba kopapjoms ir 64 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 15 tabulas un 3 rasējumi pielikumā. Aprēķinos izmantotas 43 formulas, teorētiskā daļa balstīta uz 16 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Transporta izmaksas, konsolidācijas noliktava, terminālis
Atslēgas vārdi angļu valodā delivery costs, distribution warehouse, terminal
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 20:54:44