Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Radošie kvartāli pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Creative Quarters in City Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dokt. A. Eniņa
Recenzents Prakt.doc. A. Lapiņš
Anotācija RADOŠIE KVARTĀLI PILSĒTVIDĒ Bakalaura darba mērķis ir, izpētot radošo kvartālu attīstības principus, to attīstības tendences Eiropā un socioloģisko nozīmi, noteikt radošo kvartālu izveides potenciālu Rīgā un definēt to aktivizēšanas paņēmienus. Mērķa sasniegšanai tiek izmantota literatūras analīze, Eiropas radošo kvartālu piemēru pētīšana un Rīgas iedzīvotāju socioloģiskā aptauja, ar kuras palīdzību apzinātas Latvijas iedzīvotāju zināšanas un domas par radošajiem kvartāliem Rīgā. Literatūras izpētes rezultātā tiek definēti sociāli ekonomiskie un telpiskie faktori, kas nosaka radošo kvartālu izveidošanos. Balstoties uz Eiropas piemēru izpēti, Rīgas ekonomiskās un socioloģiskās situācijas analīzi un veiktās socioloģiskās aptaujas rezultātiem, tiek novērtēts radošo kvartālu attīstības potenciāls Rīgā un ieteikti to aktivizēšanas paņēmieni. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Bertas Lerhes bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienots socioloģiskās aptaujas anketas paraugs, aptaujas rezultātu apokopojums, Rīgas kultūras iestāžu koncentrācijas un radošo kvartālu izvietojuma kartes. Bakalaura darbs sastāv no 48 lpp., 21 attēliem, 6 pielikumiem un 54 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi Radošie kvartāli, degradētas teritorijas un to reģenerācija, pilsētvides attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Creative quarters, brownfields and their regeneration, development of city environment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 07:34:32