Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības formu attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Different Types of Retail Trade in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,lekt. I.Andersone
Anotācija Mūsdienu dinamiskajā vidē ikvienam uzņēmējam tiek piedāvātas ārkārtīgi plašas iespējas, kādā veidā virzīt un attīstīt savu biznesu. Gan pasaulē, gan Latvijā arvien nozīmīgākas kļūst jaunās mazumtirdzniecības formas, kas iekaro kā mazumtirgotāju, tā pircēju uzticību. Lielāka uzmanība tiek pievērsta tādām mazumtirdzniecības formām kā konceptveikali, e-komercija un pop-up veikali. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir jaunās mazumtirdzniecības formas Latvijā. Savukārt pētījuma objekts ir modes konceptveikala stratēģija, ņemot vērā, ka konceptveikals ir viena no aktuālākajām mazumtirdzniecības formām Latvijā. Par darba mērķi tiek izvēlēta modes konceptveikala stratēģijas izveide. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek realizēti šādi uzdevumi: izpētīt mazumtirdzniecības formas, ar tām saistāmos jēdzienus; ianalizēt modes konceptveikala darbību Latvijā; izstādāt modes konceptveikala stratēģiju; novērtēt stratēģijas efektivitāti, izteikt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma gaitā tiek pierādīta šāda hipotēze - izvēloties konceptveikalu kā jauno mazumtirdzniecības formu, iespējams izveidot veiksmīgu un ilgtspējīgu stratēģiju konkurētspējīgai uzņēmuma darbībai. Izstrādātais maģistra darbs ir vērtīgs ieguvums uzņēmējiem, kuri sava piedāvājuma realizēšanai plāno vai jau ir izveidojuši konceptveikalu. Maģistra darbs sniedz teorētisku ieskatu aktuālākajos mazumtirdzniecības konceptos, kā arī iepazīstina ar modes konceptveikaliem Latvijā. Izstrādātā modes konceptveikala stratēģija ļauj palūkoties gan uz ieguvumiem, gan zaudējumiem, izvēloties šādu mazumtirdzniecības formu, kā arī ļauj ielūkoties šī brīža situācijā, aplūkojot vairākus konceptveikalus Latvijā. Maģistra darbā tiek rastas atbildes uz jautājumiem, kas skar mazumtirdzniecību un veikalu konceptus gan vēsturiski, gan mūsdienu izpratnē - pašreizējās situācijas izklāsts mazumtirdzniecības jomā, ārvalstu pieredze, Latvijas pieredze, tendences mazumtirdzniecībā pasaulē un Latvijā gan skaitliski, gan faktoloģiski. Tiek apskatītas mazumtirdzniecības formas, to iedalījums, pamatojoties uz mārketinga instrumentu attīstību, kā arī formas, kas skar pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecību. Tiek aplūkotas arī mazumtirdzniecību līdzšinējās koncepcijas, to ietekme uz mazumtirgotāju izvēlēm, turpmākajām stratēģijām. Maģistra darbā tiek izpētīts, kādai būtu jābūt modes konceptveikala stratēģijai, lai uzņēmums būtu pietiekoši konkurētspējīgs, kādi mērķi uzņēmumam būtu jāsasniedz, ar kādām problēmām nāksies saskarties. Lai izveidotu modes konceptveikala stratēģiju, tiek aplūkota konceptveikala Paviljons finanšu situācija no tā pirmsākumiem līdz 2011.gada decembrim, kā arī vispārīgā Paviljona darbība (preču sortiments, tā izvēle, ārējās vides analīze, iekšējo procesu analīze). Projekta daļā tiek veikts uz aprēķiniem un dažādām pieredzēm balstīts novērtējums, kādam mūsdienās būtu jābūt modes konceptveikalam Latvijā, lai tas varētu konkurēt tirgū, kā ir jāveido tā merčendaizings. Zinātniskā pētījuma izklāsts, gūtie rezultāti, secinājumi un izvirzītie priekšlikumi ietverti 3 daļās, 9 nodaļās un 12 apakšnodaļās. Pētījuma aprakstīšanai izmantots 71 literatūras avots. Darba satura uzskatāmākam redzējumam 9 tabulas un 25 attēli. Darba kopējais apjoms ir 80 lpp.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecība, mazumtirdzniecības formas, konceptveikali, stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Retail, retail forms, concept stores, strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2013 17:54:26