Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Stacionāra gāzģeneratora projekts"
Nosaukums angļu valodā "Stationary Wood-gas Generator Project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs MBA Ing. docents prakt. Juris Kreicbergs
Recenzents Ing.docents prakt. Ēriks Vonda
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba tēma ir "Stacionāra gāzģeneratora projekts". Šī darba mērķis ir uzkonstruēt gāzģeneratoru, kuru paredzēts uzstādīt koģenerācijas stacijā, un noteikt ražojamās enerģijas izmaksas atkarībā no dažādiem kurināmā veidiem. Gāzģenerators paredzēts degošas gāzes iegūšanai no koksnes. Ar šo gāzi paredzēts darbināt iekšdedzes dzinēju, kurš piedzen elektroģeneratoru. Izmantojot vairākus siltummaiņus no motora siltumu novada un izmanto telpu apkurei vai citā lietderīgā veidā. Inženiertehniskajos aprēķinos tika noteikti gāzģeneratora konstrukcijas galvenie izmēri un koģenerācijas teorētiskā enerģijas bilance. Ekonomikas un organizācijas sadaļā tika noteiktas kurināmā ražošanas izmaksas un koģenerācijas stacijā ražojamās enerģijas izmaksas, pēc kā tika secināts, ka uzņēmumam atmaksājas ražot elektroenerģiju vienlaikus efektīvi izmantojot siltumu. Ražot tikai elektroenerģiju izdevīgi tad, ja ģenerators jāizmanto kā rezerves elektroenerģijas avots. Bakalaura darba aprakstošā daļa sastāv no 72 lappusēm, 19 attēliem un 16 tabulām. Darbam pievienota grafiskā daļa, kura sastāv no 8 A4 izmēra detaļu rasējumiem, 1 A3 izmēra detaļas rasējuma, 1 A2 detaļas rasējuma, 1 A1 izmēra kopskata rasējuma, 3 A1 izmēra kopsalikuma rasējumiem, 1 A2 izmēra kopsalikuma rasējuma un 1 A3 izmēra kopsalikuma rasējuma. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Gāzģenerators, koģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood-gas generator, cogeneration
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2013 19:37:58