Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Pasūtījuma programmatūras efektivitātes novērtējums
Nosaukums angļu valodā Custom Software Efficiency Assessment
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Maģistra darbā ir pētīta pasūtījumprogrammatūras efektivitātes novērtēšanas problēma, izmantojot "ITPalīgs" programmatūras efektivitātes novērtēšanas piemēru uzņēmumā "G4SLatvia". Projekta daļā ir aprakstīts pasūtījumprogrammatūras ITPalīgs ieviešanas projekts. Maģistra darba mērķis ir novērtēt lēmuma par pasūtījumprogrammatūras izstrādes pamatotību un pasūtījumprogrammatūras ieviešanas efektivitāti konkrētajā uzņēmumā. Pētījuma analīzes mērķis ir nodrošināt informāciju, kura palīdz izprast programmatūras efektivitāti un pieņemt pārvaldības lēmumus. Maģistra darba izstrādes rezultātā ir noteikti programmatūras efektivitātes mēri un salīdzinājuma analīzes metodes. Gatavās programmatūras alternatīvie risinājumi ir salīdzināti ar esošo pasūtījuma programmatūru, un noteikta efektīvāka programmatūra, balstoties uz salīdzinošās analīzes noteiktajiem kritērijiem. Balstoties uz teorētisko pamatojumu, tika noteikta ieviestas pasūtījuma programmatūras efektivitāte konkrētajā uzņēmumā un noteikts pasūtījuma programmatūras atmaksāšanas periods. Projekta daļa ietver "ITPalīgs" programmatūras IT risinājuma koncepcijas un projekta aptvēruma aprakstu, norises procesa aprakstu, kvalitātes pārvaldības aprakstu, personāla pārvaldības aprakstu, komunikācijas nodrošināšanas aprakstu, gaitas kontroles aprakstu un risku pārvaldības aprakstu. Maģistra darbs ar projekta daļu ir izklāstīts 5 nodaļās un tas satur 148 lpp., 38 tabulas, 20 attēlus un 1 pielikumus. Tika izmantots 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Pasūtījumprogrammatūra, Efektivitāte, Efektivitātes mēri, Novērtēšana, Novērtēšanas kritēriji
Atslēgas vārdi angļu valodā Custom Software, Efficiency, Efficiency metric, Assessment, Assessment criteria
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 14:07:17