Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Tīmeklī bāzētu lietojumu klientu puses izstrādes šablonu implementāciju novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Client-side Design Pattern Implementations for Web Based Applications
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Anotācija Izstrādājot tīmeklī, bāzētus lietojumus, kuros uzsvars tiek likts uz datu apstrādi tieši klienta pusē, ir svarīgi veidot strukturizētu, dalāmu kodu, kuru nepieciešamības gadījumā būtu pēc iespējas vienkāršāk modificēt vai atkārtoti izmantot kādas šī koda daļas. Lai to nodrošinātu tiek lietoti JavaScript ietvari, kuri, izmanto tādas programmēšanas paradigmas kā MVC, MVP vai MVVM. Ietvaru izmantošana arī būtiski samazina izstrādes laiku, kas tīmeklī bāzētiem lietojumiem ir ļoti būtisks ieguvums. Ietvara izvēle, kurš vislabāk atbilst konkrētā projekta prasībām ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu un ātru izveidi. Bakalaura darba mērķis ir veikt tīmeklī bāzētu lietojumu klienta puses izstrādes šablonu dažādu implementāciju novērtējumu, lai sniegtu rekomendācijas konkrētu risinājumu izvēlē. No populārākajiem JavaScript MV* ietvariem tika izvēlēti trīs ANGULAR.JS, BACKBONE.JS un MARIA.JS. Lai atvieglotu to novērtējumu ar katru no tiem tika izstrādāts neliels projekts tīmeklī bāzēta viesu grāmata. Novērtējums tika veikts, vadoties pēc praktiskā darba rezultātiem, kā arī veicot ietvaru, funkcionalitātes novērtēšanu izmantojot to pieejamo dokumentāciju. Visaugstāko vērtējumu ieguva ietvari ANGULAR.JS un BACKBONE.JS, abiem no kuriem bija salīdzināms funkcionālais klāsts, bet tos atšķīra pielietotie arhitektūras risinājumi. MARIA.JS ieguva viszemāko vērtējumu starp apskatītajiem ietvariem, bet, neskatoties uz to šo, ietvaru būtu iespējams sekmīgi pielietot mazāka mēroga projektos. Darba apjoms - 59 lpp., 9 tabulas, 20 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi JavaScript MVC ietvari, JSON, AJAX, REST
Atslēgas vārdi angļu valodā JavaScript MVC frameworks, JSON, AJAX, REST
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 18:02:33