Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Izstāžu paviljons ar tērauda karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Exhibition hall with steel framework"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs D.Serdjuks
Recenzents S.Ručevskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tērauda karkasa nesošo elementu racionālo parametru izvēle. Diplomprojekta sastāvā iekļauts bakalaura darbs un inženierprojekts. Bakalaura darba daļā ir izpētīta un izanalizēta liellaiduma pārseguma nesošo elementu konstrukcijas divšarnīru arkas, trīsšarnīru arkas un kopnes darbība. Pēc katra no trīs konstrukciju darbības modēļa izanalizēšanas ir izvēlēts viens variants, kurš atbilst visefektīvākai materiāla darbībai pie mazāka tērauda patēriņa. Dotā konstrukcija turpmāk tika izpētīta pie konkrētiem ēkas izejparametriem kolonnu soļa, kopnes augstuma un atgāžņu slīpuma leņķa, no materiāla patēriņa viedokļa noteikta racionālākā režģotas sijas pārseguma konstrukcija, tās ģeometriskie parametri. Visi pētījumu rezultāti ir apkopoti darba nobeigumā, ir sniegti slēdzieni un secinājumi par sākotnēja uzdevuma jautājumiem un prasībām. Liellaiduma pārseguma konstrukcijas aprēķini ir veikti, izmantojot analītisko aprēķinu metodi, kā arī lietojot galīgo elementu programmu Dlubal RFEM 2.0, kuru rezultāti tika apkopoti tabulās un grafikos. Iegūto skaitlisko rezultātu optimizācija ir veikta ar datorprogrammas EdaOpt palīdzību, kura aproksimizē rezultātus, noteicot racionālāko. Inženierprojekta daļā ir izveidots projekts vienstāva izstāžu paviljonam ar taisnstūrveidīgo konfigurāciju plānā, izmēriem 42x60 [m] un segmentveidīgo jumtu. Ēkas zemākais augstums ir 12.000 [m], lielākais ir 21.000 [m]. Viss objekts ir sadalīts divās daļās, no kuriem lielākā ir izstāžu halle ar platību 1760.00 [m2]. Konstruktīvā shēma ir tērauda karkass ar pilnsienas tērauda kolonnām uz dzelzsbetona pāļu pamatiem un kopnēm, kuri veido jumta pārseguma konstrukciju. Pārseguma konstrukcija ir izveidota saskaņā ar bakalaura darba daļā izstrādātiem parametriem: Segmentveidīgā kopne ar augstumu 9 [m], atgāžņu slīpuma leņķi 53 [] un konstrukciju soli 7 [m]. Konstrukcijas telpisko noturību nodrošina horizontālā saišu sistēma, kura ir izveidota uz pārseguma un starp kolonnām horizontāli. Ārsienas ir izveidotas no Paroc sendviča panēļiem. Otrā, mazākā būves daļa kalpo par apkalpojoša personāla telpām, kafejnīcu un konferenčzāļu telpām. Mūra sienas ir izveidotas no Columbia-Kivi blokiem, pārsegums ir no saliekamā dzelzsbetona panēļiem, kuri balstās uz mūra. Diplomdarbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba saturs ir: 158 lpp. Teksts, 48 attēli, 29 tabulas, 3 pielikumi un 45 literatūras avotu nosaukumi. Grafiskās daļas apjoms: 9 lapas A1 formatā.
Atslēgas vārdi Tērauda karkasa nesošo elementu racionālo parametru izvēle
Atslēgas vārdi angļu valodā Rational parameter selection of load-bearing steel-framed elements
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2013 14:07:51