Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Telpu gaisa kvalitāte pirmskolas izglītības iestādēs"
Nosaukums angļu valodā "Indoor air quality in pre-school education institutions"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs U.Pelīte
Recenzents A.Lešinskis
Anotācija K. Grietiņa bakalaura darbs Telpu gaisa kvalitāte pirmsskolas izglītības iestādēs izstrādāts, lai aktualizētu telpu gaisa kvalitātes un mikroklimata nozīmīgumu pirmsskolas izglītības iestādēs. Darba teorētiskajā daļā apskatītas telpu gaisa kvalitāti un mikroklimatu raksturojošās vērtības un vēlamā komforta rādītāji. Papildus tam tiek uzsvērta un analizēta gaistošo organisko savienojumu ietekme uz bērna veselību un mācību vielas apguves produktivitāti. Tiek analizētas gaisa attīrīšanas iespējas no gaistošajiem organiskajiem savienojumiem. Darbā apskatīti arī telpu ventilācijas paņēmieni, piemērotākā risinājuma noteikšanai. Darba pētnieciskajā daļā veikti gaisa kvalitātes un mikroklimata mērījumi pirmsskolas izglītības iestādes Zeltrīti telpās, veikta rezultātu analīze, piedāvāti risinājumi gan mikroklimata uzlabošanai, gan dotas rekomendācijas enerģijas patēriņa samazināšanai. Bakalaura darba aprēķinu daļā veikti siltuma, mitruma un oglekļa dioksīda slodžu aprēķini, nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķini gaisa kvalitātes un vēlamā mikroklimata nodrošināšanai, nepieciešamo jaudu aprēķini nepieciešamo gaisa kondicionēšanas procesu nodrošināšanai. Papildus tam dotas rekomendācijas esošās ventilācijas sistēmas pielāgošanai izvirzīto gaisa kvalitātes un mikroklimata parametru sasniegšanai. Bakalaura darba apjoms - 67 lpp., 7 pielikumi. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Telpu gaisa kvalitāte pirmsskolas izglītības iestādēs
Atslēgas vārdi angļu valodā Indoor air quality in pre-school education institutions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 14:42:21