Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli”
Nosaukums angļu valodā “Taxation Impact to Company Financial Standing”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Izvēlētā bakalaura darba tēma ir Uzņēmuma nodokļu slogs. Tēma ir aktuāla, jo nodokļu maksājumi ir nacionālo budžetu galvenais ieņēmumu avots un pilda budžeta ieņēmumu veidošanas funkciju. Nodokļiem ir jāveicina valsts sociālā un ekonomiskā attīstība, kā arī jāpalielina iedzīvotāju nodarbinātība, ko var panākt, samazinot un diferencējot nodokļu likmes un piešķirot atvieglojumus. Lai gan visi nodokļi savā veidā ietekmē komercdarbību, tomēr atsevišķu nodokļu veidu iespaids var atšķirties, tādēļ bakalaura darba mērķis ir izpētīt nodokļu sloga teorētiskos un praktiskos aspektus Latvijas nodokļu politikas kontekstā. Veidojot nodokļu plānošanas stratēģiju, ir jānovērtē, kuri nodokļi rada vislielāko nodokļu sloga daļu un kā tie iespaido uzņēmuma izmaksas dažādiem ražošanas faktoriem, tāpēc šī darba pētījuma objekts ir nodokļu slogs, savukārt pētījuma priekšmets ir nodokļu sloga ietekmējošie faktori. Tā kā atsevišķiem komercdarbības veidiem tiek piemērotas dažādas nodokļu likmes, kā arī citu faktoru ietekmē, nodokļu sloga rādītāji var atšķirties pa uzņēmējdarbības veidiem. Saskaņā ar darba mērķi autors izvirza šādus darba uzdevumus: 1) Izanalizēt nodokļu sistēmu, apskatot nodokļu teorētiskos aspektus, nodokļu politiku Latvijā, kā arī aprēķināt nodokļu slogu valsts līmenī; 2) Apskatīt uzņēmumu nodokļu slogu, analizējot nodokļu sloga teorētiskos aspektus, kā arī apskatot plānošanas virzienus nodokļu sloga samazināšanai; 3) Veikt AS Latvijas valsts meži nodokļu sloga aprēķinu un analīzi. Bakalaura darba praktiskā vērtība ir nodokļu politikas un nodokļu sloga teorētisko un praktisko aspektu analīze, kā arī vērtējums par to, vai nepieciešams veikt nodokļu plānošanas pasākumus uzņēmumā AS Latvijas valsts meži. Darbs ir strukturēts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek sniegts nodokļu sistēmas vispārīgs raksturojums, apskatot nodokļu teorētiskos aspektus, nodokļu politiku Latvijā un nodokļu slogu aprēķinu valsts līmenī. Otrajā nodaļā tiek apskatīts uzņēmuma nodokļu slogs, analizējot nodokļa sloga teorētiskos aspektus un uzņēmuma nodokļu plānošanas nepieciešamību. Trešajā nodaļā tiek sniegts AS Latvijas valsts meži vispārīgs raksturojums un veikts uzņēmuma nodokļu sloga aprēķins. Bakalaura darbs apjoms ir 72 lapas. Darbā ir ietvertas 3 nodaļas, 6 tabulas un 2 attēli.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma nodokļu slogs
Atslēgas vārdi angļu valodā The Tax Burden of the Enterprises
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 10:09:13