Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a service company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Darbā tiek apskatīts uzņēmums SIA „V.I.P.consult”, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti darbības rezultāti. Tiek izpētīta un izanalizēta uzņēmuma darbība un konstatētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti un novērtēti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai: jauni pakalpojumi – juridiskie pakalpojumi, mārketings sociālajos tīklos un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. Tehnoloģiskajā daļā ar eksponenciālās izlīdzināšanas metodi ar vienu, diviem un trīs parametriem ir veikta uzņēmuma neto apgrozījuma prognoze 2013.gada 1.ceturksnim, izmantojot datorprogrammu Excel. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski darbiniekiem birojā un karjeram ar velosipēdu, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2014.gadam. Diplomprojekta grafiskajā daļā uz 16 lapām ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 73 lapas. Projektā attēloti 29 attēli, izmantotas 24 formulas, sastādītas 22 tabulas un izmantoti 31 informācijas avoti. Darbam pievienots viens pielikums. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving business performance of a service company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 09:32:34