Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība IT firmas darbības optimizācijai
Nosaukums angļu valodā The Interaction of Decision Making Techniques for IT Company Operation Optimization
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
Recenzents Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt uz praktiskiem pētījumiem balstītas rekomendācijas, kuras palīdzēs palielināt IT uzņēmuma darbības efektivitāti. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt uzņēmuma pašreizējo situāciju; veikt informācijas apstrādes paņēmienu un ieviešanas procesa analīzi; izpētīt lēmumu pieņemšanas metodes un to mijiedarbības balstoties uz zināšanām; izstrādāt programmatūru informācijas apstrādes intensitātes novērtēšanai un tam nepieciešamo izpildītāju daudzuma noteikšanai; izveidot algoritmu, kurš palīdzēs optimizēt sludinājumu šablonu izvēles un izveidošanas procesu. Darba analītiskajā daļā tika apskatīti IT uzņēmuma funkcionēšanas principi, definēti uzņēmuma mērķi un uzdevumi, un noteiktas uzņēmuma problēmvietas. Darba teorētiskajā daļā tika izskatīti ekspertu sistēmu, konceptuālo modeļu, produkciju sistēmu, UN / VAI grafu un datu pārmeklēšanas jēdzieni, uz zināšanām balstītu sistēmu izstrādes aspekti, ka arī heiristisko algoritmu būtība. Praktiskajā daļā ir izskatītas darbības efektivitātes palielināšanas iespējas, kuras tiek paredzētas uzņēmumā izvirzītu mērķu sasniegšanai. Ir aprakstīts algoritms, kurš palīdz optimizēt sludinājumu šablonu izveidošanas procesu, sniegtas rekomendācijas par jauno šablonu izveidi vai esošo šablonu modifikāciju atkarībā no informācijas, kuru saturēs sludinājums. Pielietojot heiristisku algoritmu, ir noteikts optimālo darbinieku skaits uz doto brīdi un ir aprakstīta izstrādātā servisa programmatūra Excel vidē, kura palīdzēs uzņēmuma vadībai noteikt nepieciešamo darbinieku skaitu, mainoties darba apstākļiem.
Atslēgas vārdi IT, Optimizācija, Lēmumu pieņemšana, Ekspertu sistēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā IT, Optimization, Decision making, Expert systems
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 23:56:53