Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu vadības sistēmas pilnveidošana sadales centros”
Nosaukums angļu valodā “Development of Inventory Management System in Distribution Centers”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lekt. A.Starčenko
Recenzents Doc.P.Patļins
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts Krājumu vadības sistēmas pilnveidošana sadales centros Darba autors Edgars Tučs, darba vadītājs Mg. oec., Alla Starčenko. Diplomprojekta pētījumu objekts ir sadales centra darbība un diplomprojekta pētījuma priekšmets ir krājumu vadības problēmas un to iespējamie risinājums. Diplomprojekta mērķis ir pamatojoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, analizēt krājumu vadības sistēmas problēmas, kā arī izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, krājumu vadības sistēmas pilnveidošanai un krājumu vadības stratēģijas pielietošanai sadales centros. Diplomprojekta pirmajā nodaļa ir izpētīta krājumu vadības sistēmas raksturojums sadales centros. Ir aprakstīts sadales centra darbības raksutrojums un izmantošanas priekšnosacījumi, kā arī aprakstīts krājumu vadīšanas un plānošanas aspekts. Diplomprojekta otrajā nodaļā ir veiks sadales centra krājumu vadības sistēmas novērtējums. Tika izpētīti un aprakstīti garantijas krajumu nozīme sadales centrā un noteikts eošo krājumu garantijas līmenis. Tika veikta sadales centra krājumu regulēšanas strateģījas analīze un poblēmu konstatēsāna un veikta preču grupešana. Diplomprojekta trešajā nodaļā ir veikta krājumu vadības sistēmas pilnveidošana. Ir noteikts garantijas krājumu apjoma katrai precei, kā arī pec ABC sadalijuma ir noteikt izdevīgakais krajumu vadibas modelis katrai no sadalijuma grupām. Balstoties uz veikto analizi un aprēķiniem, tika izstrādati secinājumi un prikšlikumi par krajumu vadibas sistemas pilnveidosanas iespejam sadales centros. Diplomprojekts sastāv no 50 lapām, 17 tabulām, 12 attēliem, 25 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Sadales centrs, krājumi, krājumu vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Distribution center, inventory, inventory management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 11:50:48