Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA „Kurekss””
Nosaukums angļu valodā "Project for enhancing personnel management in „Kurekss” Ltd”"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kalniņa I., Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA Kurekss: Diplomrojekts/ Vadītāja: Ezera.I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 65 lpp. Diplomprojekta apjoms: 65 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 7 attēli, darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 26 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla vadīšanas darba principu analīze. Teorētiskajā daļā analizētas uzņēmuma personāla vadības darbībā konstatēto nepilnību teorētiskie aspekti. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla vadības procesa pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Personāla vadības pilnveidošanas projekts SIA "Kurekss"
Atslēgas vārdi angļu valodā The Improvement of Personnel Management in company "Kurekss": diploma project
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2013 13:30:22