Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes drošības uzlabošanas analīze Rēzeknē” („Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Traffic Safety Improvement in Rezekne” („Reconstruction of Dzirnavu Street in Ape”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents asist. Z.Lazda
Anotācija Bakalaura darbā „Satiksmes drošības uzlabošanas analīze Rēzeknē” ir apskatīta transporta infrastruktūras attīstība un esošā situācija Rēzeknes pilsētā. Bakalaura darba ietvaros ir veikta Rēzeknes pilsētas ielu izpēte, sniegts to raksturojums. Analizēti ceļu satiksmes negadījumu statistiskie rādītāji. Pielietojot vizuālo metodi, apsekotas pilsētas maģistrālās un centrālās ielas. Izvērtēti apstākļi, kas apgrūtina autotransporta satiksmi. Darbā analizēti pilsētas intensīvākie krustojumi un izvērtēts satiksmes drošības līmenis, veicot aprēķinus pēc negadījumu koeficienta metodes. Doti problēmu būtību vērtējumi, secinājumi, sniegti ierosinājumi, priekšlikumi par iespējamiem transporta kustības organizācijas un satiksmes drošības uzlabojumiem un pilnveidojumiem Rēzeknes pilsētā. Bakalaura darba apjoms 64 lpp. Darbs satur 65 attēlus, 2 tabulas, tajā izmantoti 15 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma – „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā”. Autoceļa posma būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem. Inženierprojekta ietvaros veikta braukšanas apstākļu, satiksmes intensitātes un satiksmes drošības izpēte. Veikts ceļa seguma un būvdarbu izmaksu aprēķins. Inženierprojekta apjoms ir 85 lpp, tas satur 18 attēlus, 17 tabulas un 17 rasējumus, tajā izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošības uzlabošanas analīze Rēzeknē „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā”
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving safety analysis of Rezekne „ Reconstruction of Dzirnavu Street in Ape”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2013 18:03:41