Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Jonosfēras modelēšana no GNSS mērījumu datiem"
Nosaukums angļu valodā "Modelling ionosphere from GNSS data"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Zvirgzds
Recenzents M.Normand
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu - Jonosfēras modelēšana no GNSS mērījumiem - izstrādāts balstoties uz citu valstu līdzīgiem pētījumiem šajā jomā. Pētījumi par jonosfēru un tās ietekmi uz dažādiem procesiem globālā mērogā veikti jau vairākus gadu desmitus. Zinātnieku novērotais Saules aktivitātes 11 gadu cikls, kurš vistiešāk ietekmē jonosfēras aktivitāti, 2013. gadā sasniegs savu maksimumu. Darbā aprakstīta jonosfēra, tās raksturlielumi un ietekme uz veiktajiem mērījumiem, izmantojot Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS). Ņemot vērā GNSS attīstību kopš to pirmssākumiem, iegūto mērījumu apstrāde tiecas uz arvien precīzāku rezultātu iegūšanu, ko iespējams sekmēt ar zināmo kļūdu avotu noteikšanu un modelēšanu. Darba praktiskajā daļā veikta reģionālā jonosfēras modelēšana Latvijas teritorijai izmantojot Bernese GPS 5.0 apstrādes programmatūru. Jonosfēra modelēta atšķirīgos Saules aktivitātes periodos, un iegūtie rezultāti apliecina globāla mēroga teorijas par jonosfēras cikliskumu. No Latvijas pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmas LatPos uzkrātajiem datiem ir iespējams veidot reģionāla mēroga jonosfēras modeļus un kartes, kurus iespējams izmantot GNSS mērījumu apstrādē.
Atslēgas vārdi Jonosfēra, GNSS, jonosfēras modelis, TEC
Atslēgas vārdi angļu valodā Ionosphere, GNSS, ionosphere model, TEC
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 11:42:58