Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas metodes metālapstrādes uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development Methods of Labour Protection System for Metal Processing Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. J.Bērziņš
Recenzents Prof. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors: Tatjana Jeļistratova Maģistra darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents, Mg.sc.ing. Maģistra darba tēma: „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas metodes metālapstrādes uzņēmumos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 99 lapām. Maģistra darbs satur 32 attēlus, 12 tabulas, 6 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 54 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikā esošie normatīvie akti darba aizsardzības jomā, izzinoša satura mācību grāmatas darba aizsardzībā, normatīvie akti, publikācijas, statistikas materiāli, tirgus apskati, plaši pielietoti Internetā pieejamie materiāli – pamatā izmantotas mājas lapas, kurās pieejami normatīvie akti, publikācijas, periodiskie izdevumi un pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Veikt teorijas analīzi darba aizsardzības sistēmas jomā. Izpētīt AS „SEVERSTAĻLAT” darbību un attīstības raksturojumu. Veikt darbinieku anketēšanu, lai analizētu darba aizsardzības sistēmas nodrošināšanu saistībā ar darba drošības nodrošināšanu uzņēmumā. Veikt darba vides un darba vietas risku izpēti un novērtēšanu, tai skaitā ergonomisko risku izpēti. Izstrādāt modeli kvalitātes vadības pilnveidošanā uzņēmumā saistībā ar risinājumiem darba aizsardzībā. Izstrādāt ieteikumus darba aizsardzības pilnveidošanā uzņēmumā un preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jeļistratova T. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas metodes metālapstrādes uzņēmumos: Maģistra darbs/ Darba vadītājs J. Bērziņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2013. – 99 lpp. Atslēgas vārdi: metālapstrāde, darba vietas riski, darbinieku anketēšana.
Atslēgas vārdi metālapstrāde, darba vietas riski, darbinieku anketēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā metal processing, workplace risks, employee surveys
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2013 13:27:49