Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing communication planning in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā mērķis bija izpētīt Latvijas iedzīvotāju informētību par SIA FN Serviss mārketinga komunikāciju plānošanu un novērtēt to efektivitāti. Tika atrisināti sekojoši darba uzdevumi: 1) Pamatojoties uz literatūras referatīvo analīzi, tika izskatīti mārketinga komunikāciju veidi un to efektivitātes veidi. 2) Tika izpētīts un izanalizēt uzņēmuma SIA FN Serviss darbības raksturojums. 3) Tika novērtētas uzņēmuma SIA FN Serviss mārketinga komunikācijas aktivitātes, un pamatojoties uz to, tika izstrādāts mārketinga plāna budžets 2014.gadam. 4) Tika veikta pircēju aptauja par uzņēmumu SIA FN Serviss un tā veiktajām mārketinga komunikācijām un izanalizēti aptaujas rezultāti. 5) Tika izstrādāti priekšlikumi mārketinga komunikāciju plānošanas pilnveidošanai SIA FN Serviss. Bakalaura darba izstrādei autore izmantoja dažādas informācijas vākšanas, apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas tapšanai pārsvarā autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodes. Kā pamats darba teorētiskajai daļai tika ņemta V. Praudes un J. Šalkovskas grāmata Mārketinga komunikācijas un vairāki citi Latvijā un ārzemēs izdoti literatūras avoti, bet analītiskajai daļai tika izmantoti uzņēmuma publicētie un arī nepublicētie materiāli. 
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikāciju plānošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing communication planning in a company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 17:22:00