Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā
Nosaukums angļu valodā Opportunities to develop the dwelling-house management business in town Preiļi Latgale region
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Recenzents Mg.oec. SIA Latviva valdes loceklis Vitālijs Zubkovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā”. Maģistra darba mērķis ir atbilstoši pašreizējai likumiskajai bāzei izanalizēt dzīvojamo māju īpašumu pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā. Šāds darba mērķis ir aktuāls šobrīd, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem ir nepieciešama ikdienā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Preiļu pilsētā un tā izpēte, detalizētāku uzmanību pievēršot SIA „Preiļu saimnieks”, DzĪKS „Liesma” un DzĪB „Rēzeknes 32”, kuras ir vienas no Preiļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībām. Maģistra darbs sastāv no satura, ievada, trīs daļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotas literatūras un avotu saraksta. Analītiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, teorētiskā no piecām nodaļām un piecām apakšnodaļām, bet praktiskā daļa - no piecām nodaļām. Maģistra darbā ir trīsdesmit deviņi attēli, četras tabulas un piecas formulas. Maģistra darbā ir vērtēti jautājumi un problēmas, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu Latgales reģiona Preiļu pilsētā. Sīkāk tika pētītas un analizētas SIA „Preiļu saimnieks”, DzĪKS „Liesma” un DzĪB „Rēzeknes 32” namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas metodes. Darbā tika vērtēta un salīdzināta iepriekš minēto uzņēmumu darbība apsaimniekošanas jomā. Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk iesaistās savu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa uzlabošanā.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā
Atslēgas vārdi angļu valodā Oppourtunities to develop the dwelling – house management business in town Preiļi Latgale region
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 22:16:57