Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "FN Serviss"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "FN Serviss" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Recenzents Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp, tajā iekļauti 4 pielikumi, 29 attēli, 16 tabulas, 6 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu, 17 angļu un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai, lai sekmētu uzņēmuma virzību ceļā uz augstākiem rezultātiem atbilstoši Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) kritērijiem. Pirmajā darba daļā ir apzināti kvalitātes un kvalitātes vadības pamatprincipi no dažādu autoru viedokļa. Apskatīti kvalitātes vadības modeļi un to izmantošanas principi uzņēmumā. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas izmantojot kvalitātes vadības instrumentus. Padziļināti izskatīta pašnovērtējuma veikšana, projektu un procesu vadība, kā arī iespējamo kļūmju seku analīzes metodes. Otrajā darba daļā raksturota uzņēmuma FN serviss saimnieciskā darbība, uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Analizēti uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji, kvalitātes vadības sistēma. Veikts uzņēmuma pašnovērtējums atbilstoši EFQM modeļa kritērijiem, atbilstoši RADAR matricai izteikts novērtējums skaitliskā rezultātā. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas problēmas un noteiktas prioritārās uzlabojamās jomas uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Trešajā darba daļā izstrādāti uzlabojumu veikšanas praktiskie soļi, veikts projekta īstenošanas izmaksu aprēķins un iespēju salīdzinājums, kā arī izstrādāti vadības procesi konstatēto problēmu novēršanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi pašnovērtējuma veikšana, atbilstoši izcilības modeļa kritērijiem, uzņēmumā sniedz iespēju saskatīt nepieciešamās uzlabojamās jomas uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Veikt regulāru uzņēmuma pašnovērtējumu nodrošinot pastāvīgu kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, EFQM, FMEA
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of the quality management system, EFQM, FMEA
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 13:41:13