Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas konkurētspēja un attīstības perspektīvas Austrumu – Rietumu tranzīta koridorā”
Nosaukums angļu valodā “Latvian Competitiveness and Development Prospects in the East - West Transit Corridor”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. D.Solovjovs
Recenzents Prof. N.Sprancmanis
Anotācija Lailas Birķes maģistra darbam Latvijas konkurētspēja un attīstības perspektīvas Austrumu Rietumu tranzīta koridorā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt Latvijas kā tranzītvalsts konkurētspēju un valsts attīstības perspektīvas Austrumu Rietumu tranzīta koridorā. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas transporta nozares attīstības tendences pasaulē, izskaidrota tranzīta būtība, izpētīta Austrumu Rietumu tranzīta koridora attīstība un tranzīta koridoru konkurētspēju ietekmējošie faktori. Maģistra darba otrajā daļā tiek analizēta transporta nozares loma Latvijas tautsaimniecībā un transporta nozares galvenie rādītāji, kā arī raksturota situācija transporta nozarē kaimiņvalstīs. Darba trešajā daļā tiek novērtēta Latvijas transporta nozares konkurētspēja, pielietojot SVID analīzes metodi un noteikti stratēģiskās attīstības virzieni transporta nozares konkurētspējas paaugstināšanai. Darba noslēgumā ir sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Darbā ir 3 nodaļas, 79 lpp., 23 attēli, 7 tabulas, 59 bibliogrāfiskā saraksta vienības, 7 pielikumi uz 7 lpp.
Atslēgas vārdi tranzīts, loģistika, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā transit, logistics, economics
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 12:17:14