Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai”
Nosaukums angļu valodā „Tendencies of Excise Tax Aspects for Providing of Budgetary and Economic State Stability”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma – „Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai”. Autore: Tatjana Labute, darba vadītājs: RTU Doc. (prakt.), Mg. Oec. Vanda Gurkovska. Dimlomdarba mērķis: Analizējot akcīzes nodokļa likumdošanas teorētiskos aspektus, ieņēmumu tendences, to ietekmi uz valsts budžetu un ēnu ekonomiku, izvērtēt akcīzes nodokļa prioritātes un aspektus valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināsanai. Diplomdarba uzdevumi: Izanalizēt akcīzes nodokļa būtību, nodokļa administrējamos produktus, nodokļa likmes un to būtiskākās izmaiņas. Izpētīt akcīzes nodokļa administrēšanas procesus un ar to saistītās problēmas. Izvērtēt akcīzes nodokļa ieņēmumu dinamiku un struktūru. Izskatīt akcīzes nodokļa ieņēmumu ietekmi uz valsts budžeta stabilitāti. Pārliecināties vai akcīzes nodoklis un tā likmju izmaiņas ietekmē ēnu ekonomikas pieaugumu vai samazinājumu. Izvērtēt akcīzes nodokļa prioritāros un negatīvos aspektus valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai. Diplomdarbā izmantotās sekundārā pētījuma metode un statiskā analīzes metode. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmā nodaļa ir teorētiska, kur apskatīta akcīzes nodokļa ekonomiskā būtība, mērķis un nodokļa likmju būtiskākās izmaiņas. Darba otrajā daļā ir sniegta akcīzes nodokļa ieņēmumu analīze un akcīzes nodokļa parāda administrēšanas aspekti. Darba trešajā daļa ir autores izvērtētas akcīzes nodokļa mijiedarbība ar ēnu ekonomiku, kā arī prioritārie un negatīvie aspekti, kas ietekme valsts budžeta un ekonomikas stabilitāti. Diplomdarba ierobežojumi, saistīti ar akcīzes nodokļa parādu statistisko datu nepilnīgas informācijas iegūšanā, kas neļauj pilnvērtīgi atspoguļot esošo situāciju akcīzes nodokļa parādu administrēšanā, kā arī tas fakts, ka akcīzes nodoklis un tā administrēšanas jautājumiem ir plašs apskatāmo virzienu loks. Līdz ar to diplomdarba ietvaros tiks apskatīti tikai būtiskākie un nozīmīgākie virzieni par akcīzes nodokļa būtību, nodokļa likmēm un to izmaiņām, kā arī nodokļa administrēšanu. Darbs satur 64 lapas, autora izveidotas 3 tabulas, 13 attēlus, 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodokļa tendences un aspekti valsts budžeta un ekonomikas stabilitātes nodrošināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Tendencies of excise tax and aspects for providing of budgetary and economic state stability
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 11:29:38