Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiro ieviešanas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Effects of the Euro Introduction on the Development of Business in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Recenzents
Anotācija Diplomdarba autors Aleksejs Jermolajevs izstrādāja darbu, kura tēma ir Eiro ieviešanas ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Diplomdarba mērķis ir novērtēt Latvijas iestāšanos Eirozonā pozitīvos un negatīvos aspektus, to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un uzņēmējdarbības attīstības iespējām un, balstoties uz normatīvo aktu, interviju un statistisko datu analīzi, izstrādāt rekomendācijas eiro ieviešanas negatīvo seku mazināšanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti un izprasti Māstrihtas kritēriji, to būtība un Latvijas sniegums tās izpildē laika posmā no 2002.līdz 2012. gadam, kā arī novērtēta Latvijas spēja izpildīt konverģences prasības ilgstošā laika posmā. Tiek apskatīts Latvijas nacionālais eiro ieviešanas plāns un tā īstenošanu saistošo pasākumu izpilde, ka arī, balstoties uz Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas datiem, apzināti iespējamie ieguvumi un izmaksas no eiro ieviešanas Latvijā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti Igaunijas, Slovākijas, Slovēnijas, Kipras un Grieķijas makroekonomisko un uzņēmējdarbību raksturojošo rādītāju izmaiņas pēc pievienošanās eirozonai, kā arī novērtēta Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas ekspertu paredzamas eiro ieviešanas ietekmes novērtējuma ticamība. Trešajā nodaļā tiek apkopoti un analizēti Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Komercbanku asociācijas, Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvju un biedru viedokļi, kas tika papildināti ar asociāciju biedru un pārstāvju intervijas laikā gūtiem atzinumiem. Veikta eiro ieviešanas ietekmes uz valsts tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības iespējām SVID analīze. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi eiro ieviešanas procesa uzlabošanai un eiro ieviešanas negatīvo seku mazināšanai Latvijā. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 66 lappusēm. Darbā ir 18 attēli, 6 tabulas, 4 pielikumi un 78 izmantoti informācijas avoti.  
Atslēgas vārdi eiro ieviešana, Māstrihtas kritēriji, ekonomika, uzņēmējdarbības attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Euro Introduction, Maastricht criteria, economy, Development of Business
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2013 07:49:33