Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Stādu stādāmās mašīnas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Planting machine project"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Recenzents Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Anotācija Darba nosaukums ir Stādu stādāmās mašīnas projekts. Mērķis ir izstrādāt projektu stādu stādāmajai mašīnai, ar kuru var veikt iepriekš apstrādātu tīrumu apstādīšanu ar dažāda veida dēstiem. Ar traktoru velkamā stādu stādāmā mašīna sastāv no rāmja, pie kura piestiprinātas divas sekcijas. Katra sekcija ir aprīkota ar stādītājmehānismu un tā piedziņas mezglu, lemesi vagas izveidošanai, divām lāpstām vagas aizbēršanai un diviem nospiedējdiskiem stāda nostiprināšanai, kā arī stādu kastes un sekcijas operatora sēdvietu. Galvenie informācijas ieguves veidi: mašīnbūves un mehānikas literatūra, interneta avoti un studiju procesā iegūtās zināšanas. Izvēlētie risinājumi maksimāli nodrošina efektīvu stādu stādāmās mašīnas darbību. Galvenie aprēķini tika veikti rāmja un sekcijas rāmja sijām. Aprēķināts, ka rāmja sijā maksimālie vērpes spriegumi vienādi ar 118.6 N/mm2. Rāmja izgatavošanai izvēlēta kvadrātveida sija, kuras izmēri ir 80x80 mm un sieniņas biezums 6 mm. Sekcijas rāmja sijā maksimālie lieces spriegumi vienādi ar 102.1 N/mm2. Sekcijas rāmja izgatavošanai izvēlēta kvadrātveida sija, kuras izmēri ir 80x80 mm un sieniņas biezums 5 mm. Aprakstošā daļa sastāv no 77 lpp, ieskaitot 18 tabulas un 40 attēlus, uzrakstīta latviešu valodā. Darbam pievienota projekta grafiskā daļa: kopsalikuma rasējumi aizņem 3 A1 formāta lapas, kopskata rasējumi - 2 A1 lapas, detaļu rasējumi - 2 A1 lapas, tehnoloģiskā lapa - 1 A1 formāta lapa. Atslēgas vārdi: stādu stādāmā mašīna, stādītājmehānisms, rāmis, sekcija.
Atslēgas vārdi stādu stādāmā mašīna, stādītājmehānisms, rāmis, sekcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā planting machine, planting mechanism, frame, section.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 21:51:17